ค้นหาข่าว :
 
  คณะผู้บริหารม.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดโครงการตลาดสีเขียว Kalasin green Market
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  18-05-2561   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

ห้างแมคโครสาขากาฬสินธุ์ ร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อเป็นพื้นที่ให้กลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเข้ามาขายให้กับลูกค้าโดยตรง พร้อมกับแนะนำผลผลิตเด่น ทุเรียน และเงาะจากอำเภอสามชัยและจัดกิจกรรมประมูลขายทุเรียนให้แก่ผู้มาร่วมงาน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ห้างแมคโครสาขากาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดโครงการตลาดสีเขียวKalasin green Market  โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิด โครงการตลาดสีเขียวKalasin green Market ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการแก้ปัญหาความยากจนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้กรอบแนวคิด  Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมีเป้าหมายยกระดับรายได้ของประชาชนด้วยการหาตลาดให้กลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเข้ามาขายให้กับลูกค้าโดยตรง โดยเป้าประสงค์คือการให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ยั่งยืน ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยตั้งเป้าหมายว่าในปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ต้องเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารปลอดภัย และในปี 2564 ต้องเป็นแหล่งผลิตอาหารออร์แกนิก หรืออาหารเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญในภูมิภาค ซึ่งผู้ผลิตทุกกลุ่มต้องผลิตภายใต้คำขวัญที่ว่า “ผู้ผลิตปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม”

สำหรับกิจกรรมเด่น คือแนะนำผลผลิตเด่น ทุเรียน และเงาะจากอำเภอสามชัยพร้อมจัดกิจกรรมประมูลขายทุเรียนให้แก่ผู้มาร่วมงาน นอกจากนั้นก็ยังมีการวางจำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษจากกลุ่มสหกรณ์เกษตรแก้มลิงหนองเลิงเปลือย จำกัด มะม่วงน้ำดอกไม้จากอำเภอยางตลาด มะม่วงมหาชนกจากอำเภอหนองกุงศรี สำหรับทุเรียน จากอำเภอสามชัย

 

ข่าว : วินัย ชุ่อภัย 

ภาพ: หงษ์ฟ้า คำยศ

ภาพปก : วีรพล คำสุวรรณ
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  31  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
   คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง   
  สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์ 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย” 
  ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” 
  ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร 
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

     สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์
     สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์

     เชิญชมการแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอนท้าวสามนต์ให้ลูกเขยหาปลา ๕ ต.ค. ๖๑
     เชิญชมการแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอนท้าวสามนต์ให้ลูกเขยหาปลา ๕ ต.ค. ๖๑

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU