ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวสอบราคา ประกวดราคา  ค้นหาข่าว :
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โดรนถ่ายภาพมุมสูง ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 3 เครื่อง (อ่าน 1,259) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 45000 บีทียู ประจำห้องบรรยายอาคารเรียนรวม ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน 48 เครื่อง (อ่าน 1,250) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 13 เครื่อง (อ่าน 1,263) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens พร้อมจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดทะแยงมุม 120 นิ้ว ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 40 ชุด  (อ่าน 1,261) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างเหมาทำตัวอักษรชื่อหน่วยงานมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,271) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการระบบเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่บุคลากร นักศึกษาและประชาชน ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ ระบบ (อ่าน 1,262) 
ราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด (อ่าน 251) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจางเหมาทําผามาน พรอมติดตั้ง ประจําอาคารฟาแดดสงยาง จํานวน 1 งาน (อ่าน 1,281) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (จัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอน) (อ่าน 1,259) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ(จัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอน) (อ่าน 1,272) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการเตรียมงานประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น (อ่าน 201) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา (อ่าน 1,262) 
ราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือท่องเที่ยวกาฬสินธุ์ จำนวน 1 งาน (อ่าน 1,255) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุสารเคมีและวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,259) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างติดตั้งสาย Fiber Optic และติดตั้งสาย UTP ภายในอาคารห้องสำนักงาน  (อ่าน 1,280) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำอาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ชุด (อ่าน 1,283) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างเหมาทำผ้าม่าน ประจำอาคารฟ้าแดดสงยาง จำนวน 1 งาน (อ่าน 1,268) 
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดคณะครุศาสตร์ จำนวน 20 รายการ (อ่าน 1,263) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อ วัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ ประเภท วัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ (อ่าน 1,273) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อ วัสดุตกแต่ง ประเภท วัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ (อ่าน 1,277) 
มีข้อมูลทั้งหมด  327  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    9/17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บริการวิชาการ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บริการวิชาการ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคลากรฯ ปี ๒๕๖๑
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคลากรฯ ปี ๒๕๖๑

     บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์
     บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU