ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวสอบราคา ประกวดราคา  ค้นหาข่าว :
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อโคพันธุ์เนื้อ (อ่าน 1,228) 
ประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (อ่าน 1,233) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดจ้างทำเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1,225) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างเหมาตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 งาน (อ่าน 1,226) 
ประกวดราคาเช่าบริการสื่อสารข้อมูลและเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 1,228) 
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ค่าเช่าบริการสื่อสารข้อมูลและเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (internet) ระยะเวลา 2 ปี  (อ่าน 1,228) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์หุ่นจำลองฝึกทำคลอดและฝึกตัดเย็บและอุปกรณ์ดันศรีษะทารก แบบเต็มตัว จำนวน 1 ชุด (อ่าน 1,225) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน (อ่าน 1,226) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์พัดลมโคจรแบบติดเพดานขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 400 ตัว  (อ่าน 285) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางภายในมหาวิทยาลัย (กว้าง 12 เมตร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 1,226) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง จำนวน 1 ชุด (อ่าน 1,226) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬากลาง จำนวน 1 งาน (อ่าน 1,232) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถอาคารเรียนรวม จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 1,224) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมแพรวาและห้องลำปาว จำนวน 1 งาน (อ่าน 1,225) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงที่จิดรถจักรยานยนต์นักศึกษา จำนวน 1 งาน (อ่าน 1,226) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ (อ่าน 1,227) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนคณะครุศาสตร์ (ห้องเรียน 28 ห้อง) จำนวน 1 ชุด (อ่าน 222) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย(ชุดโรงละครเคลื่อนที่) จำนวน 1 ชุด (อ่าน 1,227) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การศึกษา 2 รายการ จำนวน 1 ชุด (อ่าน 1,226) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องนวัตกรรมคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ชุด (อ่าน 1,229) 
มีข้อมูลทั้งหมด  361  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    9/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
     ประกาศการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561
     ประกาศการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561

     ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่
     ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่

     ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
     ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU