ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวสอบราคา ประกวดราคา  ค้นหาข่าว :
ราคากลางจัดซื้อเครื่องตัดกล่องบรรจุภัณฑ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด (อ่าน 13) 
ราคากลางจัดซื้อเครื่องออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด (อ่าน 21) 
ราคากลางจัดซื้อเครื่องจักรอุตสาหกรรมพร้อมอุปกรณ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด (อ่าน 16) 
ร่างประกาศขอบเขตงานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บีทียู ตำบลสงเปลือย อำเภอ นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๒ ระบบ (อ่าน 29) 
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 31) 
ราคากลางครุภัณฑ์ห้องศูนย์ปฏิบัติการการตลาดดิจิตอล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด  (อ่าน 41) 
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์ปฏิบัติการการตลาดดิจิตอล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 40) 
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัตถุดิบประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า โครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 65) 
ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดอาคารปฏิบัติการงานฟาร์ม 8 หลัง และ บ้านพักสวัสดิการ 1 หลัง ชำรุด จำนวน ๑ รายการ (อ่าน 66) 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงเวทีที่ประทับและทางลาดพระบาท ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด (อ่าน 70) 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าและดูแลระบบบริการเครื่องแม่ข่าย ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 ระบบ (อ่าน 93) 
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงภายในอาคารกิจการนักศึกษา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 104) 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  (อ่าน 87) 
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 108) 
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและไมโครซอฟออฟฟิศ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 66) 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 67) 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 51) 
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบเสียงภายในอาคารกิจการนักศึกษา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 78) 
ราคากลางจัดซื้อระบบเสียงภายในอาคารกิจการนักศึกษา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ระบบ (อ่าน 70) 
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงเวทีที่ประทับและทางลาดพระบาท ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 71) 
มีข้อมูลทั้งหมด  360  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
     สนง.พระพุทธศาสนา ร่วมกับ ม.กาฬสินธุ์ จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา
     สนง.พระพุทธศาสนา ร่วมกับ ม.กาฬสินธุ์ จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา

     นศ. ม.กาฬสินธุ์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์โฆษณา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14 True Young Producer Award 2018
     นศ. ม.กาฬสินธุ์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์โฆษณา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14 True Young Producer Award 2018

      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU