ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวสอบราคา ประกวดราคา  ค้นหาข่าว :
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องมรดกวัฒนธรรมอุษาคเนย์ (อ่าน 1,269) 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 1,269) 
(ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 1,280) 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 1,258) 
(ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 1,267) 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายน้ำ บำบัดน้ำเสีย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,267) 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 1,378) 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 1,264) 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์เครื่องเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 (กรณีไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา) (อ่าน 1,273) 
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2 (อ่าน 1,270) 
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย จำนวน 1 ชุด (อ่าน 1,263) 
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ (อ่าน 371) 
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบความปลอดภัยระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,256) 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 1,363) 
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์และเครื่องจักรกลใช้งานแล้ว จำนวน 4 รายการ (อ่าน 1,255) 
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและการเกษตร ครั้งที่ 1/2556 จำนวน 15 รายการ รวมทั้งสิ้น 11 รายการ (11 หมายเลขครุภัณฑ์) (อ่าน 1,293) 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดรุภัณฑ์ยานพาหนะการเกษตร จำนวน 2 รายการ (เพิ่มเติม) (อ่าน 1,276) 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดรุภัณฑ์ยานพาหนะการเกษตร จำนวน 2 รายการ (อ่าน 1,274) 
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านตัวอย่างพลังงาน (รอบสอง) (อ่าน 1,259) 
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการฟิสิกส์และครุภัณฑ์ประกอบ (รอบสอง) (อ่าน 1,282) 
มีข้อมูลทั้งหมด  335  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    16/17

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

     .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร
     .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร

     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”
     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU