ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวสอบราคา ประกวดราคา  ค้นหาข่าว :
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการฟิสิกส์และครุภัณฑ์ประกอบ (รอบสอง) (อ่าน 1,231) 
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 6 เครื่อง (อ่าน 1,235) 
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้แครุภัณฑ์การศึกษา ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวงจรดิจิทัลขั้นสูง 1 ชุด (อ่าน 1,234) 
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน (อ่าน 1,231) 
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน (อ่าน 1,228) 
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาจักรยานนั่งปั่น จำนวน 10 ตัว (อ่าน 1,241) 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะสำหรับห้องปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรม จำนวน 10 เครื่อง (อ่าน 1,109) 
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องแทบเลต จำนวน 20 เครื่อง (รอบสอง) (อ่าน 1,236) 
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างทำป้ายคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 1 ป้าย (รอบสอง) (อ่าน 1,242) 
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 29 รายการ (อ่าน 1,245) 
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอิเล็คทรอนิกส์พื้นฐาน จำนวน 10 รายการ (อ่าน 1,242) 
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบราคาซื่อครุภัณฑ์รัฐสภาจำลอง จำนวน 1 ชุด (อ่าน 1,233) 
ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบจัดการคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 200 เครื่อง จำนวน 1 ระบบ (อ่าน 1,236) 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ระบบจัดการคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 200 เครื่อง จำนวน 1 ระบบ (อ่าน 1,235) 
ผลการประมูลซื้อครุภัณฑ์ ระบบผลิตสื่อรายการโทรทัศน์ (อ่าน 1,233) 
ผลการประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัสติกคอนกรีต (อ่าน 1,234) 
มีข้อมูลทั้งหมด  316  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    16/16

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
     นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมน้อมวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑
     นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมน้อมวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

     ผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ สามารถรักษามารตฐานต้นแบบระดับเงิน
     ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมยกระดับสู่การเป็นต้นแบบระดับเงิน

     ทีมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดั 1 การประกวดนวัตกรรมหมวด“บริหาร“
     ทีมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดั 1 การประกวดนวัตกรรมหมวด“บริหาร“  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU