ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวสอบราคา ประกวดราคา  ค้นหาข่าว :
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การศึกษา 2 รายการ จำนวน 1 ชุด (อ่าน 1,227) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องนวัตกรรมคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ชุด (อ่าน 1,231) 
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ (อ่าน 1,230) 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องแพรวาและห้องลำปาว ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 งาน (อ่าน 1,232) 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬากลาง ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 งาน  (อ่าน 1,229) 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนยุทธศาสตร์รัฐสภา ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ชุด (รอบ 2)  (อ่าน 1,226) 
ราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสื่อสารสนเทศมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สำหรับการเรียนการสอน ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ ชุด รอบ ๒ (อ่าน 1,227) 
ราคากลางงานจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ จำนวน 1 ระบบ  (อ่าน 1,227) 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสื่อสารสนเทศมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สำหรับการเรียนการสอน ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ ชุด รอบ ๒ (อ่าน 209) 
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมลีลาวดี  (อ่าน 1,232) 
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคา งานจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสังคม  (อ่าน 230) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ชุด (อ่าน 1,230) 
ราคากลางชุดครุภัณฑ์หุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงแบบเต็มตัว (อ่าน 1,230) 
ราคากลางชุดครุภัณฑ์หุ่นจำลองกล้ามเนื้อสลับเพศได้ (อ่าน 1,226) 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ (อ่าน 1,229) 
ราคากลางสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนครุศาสตร์ (ห้องเรียน 28 ห้อง) ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ชุด (รอบ 2 ) (อ่าน 1,231) 
ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนครุศาสตร์ (ห้องเรียน 28 ห้อง) ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ชุด (รอบ 2 ) (อ่าน 1,228) 
ตารางราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ชุดโรงละครเคลื่อนที่ ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 1 ชุด (รอบ 2) (อ่าน 1,233) 
ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ชุดโรงละครเคลื่อนที่ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ชุด (รอบ 2 ) (อ่าน 1,229) 
ราคากลางสอบราคาจ้างปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬากลาง ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 งาน (อ่าน 1,227) 
มีข้อมูลทั้งหมด  305  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    10/16

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
     ประกาศการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561
     ประกาศการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561

     ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่
     ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่

     ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
     ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU