ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวสอบราคา ประกวดราคา  ค้นหาข่าว :
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อ การถมดิน ปรับตกแต่งพื้นที่ ประเภท วัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ (อ่าน 1,266) 
การเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  (อ่าน 1,266) 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อวัสดุโครงการศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านพืชสู่ชุมชน  (อ่าน 1,279) 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อลูกสุกรหย่านม (อ่าน 1,264) 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อโคพันธุ์เนื้อ (อ่าน 1,262) 
ประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (อ่าน 1,256) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดจ้างทำเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1,255) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างเหมาตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 งาน (อ่าน 1,262) 
ประกวดราคาเช่าบริการสื่อสารข้อมูลและเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 1,264) 
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ค่าเช่าบริการสื่อสารข้อมูลและเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (internet) ระยะเวลา 2 ปี  (อ่าน 1,257) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์หุ่นจำลองฝึกทำคลอดและฝึกตัดเย็บและอุปกรณ์ดันศรีษะทารก แบบเต็มตัว จำนวน 1 ชุด (อ่าน 1,258) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน (อ่าน 1,259) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์พัดลมโคจรแบบติดเพดานขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 400 ตัว  (อ่าน 318) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางภายในมหาวิทยาลัย (กว้าง 12 เมตร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 1,255) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง จำนวน 1 ชุด (อ่าน 1,258) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬากลาง จำนวน 1 งาน (อ่าน 1,258) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถอาคารเรียนรวม จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 1,258) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมแพรวาและห้องลำปาว จำนวน 1 งาน (อ่าน 1,257) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงที่จิดรถจักรยานยนต์นักศึกษา จำนวน 1 งาน (อ่าน 1,264) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ (อ่าน 1,272) 
มีข้อมูลทั้งหมด  327  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    10/17

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บริการวิชาการ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บริการวิชาการ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคลากรฯ ปี ๒๕๖๑
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคลากรฯ ปี ๒๕๖๑

     บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์
     บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU