ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวสอบราคา ประกวดราคา  ค้นหาข่าว :
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องทอผ้า ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด (อ่าน 5)   
ประกวดราคาซื้อเครื่องสาวไหมแบบกึ่งอัตโนมัติ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 23)   
ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบลวดลายผ้าไหมแพรวา ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 19)   
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด (อ่าน 19)   
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์ปฏิบัติการการตลาดดิจิตอล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 72)   
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำหรับบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 41)   
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดกล่องบรรจุภัณฑ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 28)   
ราคากลางครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด (อ่าน 42)   
ร่างประกาศประกวดจัดซื้อราคาเครื่องทอผ้า ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด (อ่าน 31)   
ราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บีทียู ตำบลสงเปลือย อำเภอ นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๒ ระบบ (อ่าน 30)   
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องทอผ้า ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด (อ่าน 26)   
ราคากลางเครื่องสาวไหมแบบกึ่งอัตโนมัติ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด  (อ่าน 24)   
ราคากลางเครื่องออกแบบลวดลายผ้าไหมแพรวา ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 เครื่อง (อ่าน 17)   
ราคากลางชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบลวดลายผ้าไหมแพรวา ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด  (อ่าน 17)   
ราคากลางครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด  (อ่าน 19)   
ราคากลางจัดซื้อเครื่องบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด (อ่าน 15)   
ราคากลางจัดซื้อเครื่องตัดกล่องบรรจุภัณฑ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด (อ่าน 11)   
ราคากลางจัดซื้อเครื่องออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด (อ่าน 14)   
ราคากลางจัดซื้อเครื่องจักรอุตสาหกรรมพร้อมอุปกรณ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด (อ่าน 12)   
ร่างประกาศขอบเขตงานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศระบบ VRF ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บีทียู ตำบลสงเปลือย อำเภอ นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๒ ระบบ (อ่าน 26)   
มีข้อมูลทั้งหมด  356  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

     สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์
     สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU