ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา  ค้นหาข่าว :
ขอเชิญส่งผลงานประกวดนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน (อ่าน 1,379) 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ (อ่าน 1,203) 
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (อ่าน 1,239) 
เปิดรับข้อเสนอการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (อ่าน 1,548) 
ฝ่ายวิชาการ สกว. ได้ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยประจำปี 2555 ใน 6 ประเภททุน (อ่าน 1,144) 
มีข้อมูลทั้งหมด  545  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    28/28

< First | < Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน พ.ศ. ๒๕๖๑
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน พ.ศ. ๒๕๖๑

     16 มกราคม วันครู “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา“
     16 มกราคม วันครู“ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา“

     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
       Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU