ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวนักศึกษา กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ ประชุมชี้แจง นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๒“ (อ่าน 1,088) 
รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ (อ่าน 557) 
ม.กาฬสินธุ์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (อ่าน 735) 
โครงการรณรงค์งดเผาตอซังข้าว ประจำปี 2559 (อ่าน 985) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมเสวนาโครงการขับเคลื่อนกำลังคนอุตสาหกรรมปลูกข้าว สีข้าวและแปรรูปข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์  (อ่าน 474) 
นศ.จีนธุรกิจคว้า รางวัลดีเด่น ในการแข่งขันวัฒนธรรมจีน “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 1 (อ่าน 541) 
โครงการฝึกอบรมจิตวิทยาการบริหารงาน (อ่าน 980) 
โครงการทิศทางการพัฒนาหลักสูตรสู่ Thailand 4.0 (อ่าน 805) 
โครงการอบรมธรรมาภิบาลในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา (อ่าน 684) 
ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ บ.มิตชูบิชิ คอร์เปอเรชั่น ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังหวังเพิ่มผลผลิต และรายได้ให้กับเกษตรกร (อ่าน 612) 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย (จังหวัดกาฬสินธุ์) ประจำปี 2559  (อ่าน 532) 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ จะจัดโครงการวันรัฐธรรมนูญและการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ (อ่าน 570) 
อบรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (อ่าน 1,059) 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมใจแปรอักษรแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  (อ่าน 634) 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 552) 
นศ.สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์ จัดนิทรรศการ “ป๊าดดดดดด!!เด็กออกแบบ“ (อ่าน 699) 
รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย บุคลากร ให้การต้อนรับคณะนักปั่นจักรยานจาก จ.สกลนคร 145 คัน พร้อมสมทบทุนในการเดินทาง (อ่าน 486) 
ผศ.ดร.ชัยธัช จันทร์สมุด รับโล่พระราชทาน นักวิจัยดีเด่น สาขาสิ่งแวดล้อมจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4  (อ่าน 306) 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการทางดาราศาสตร์ (อ่าน 614) 
ม.กาฬสินธุ์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  (อ่าน 493) 
มีข้อมูลทั้งหมด  507  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    9/26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน พ.ศ. ๒๕๖๑
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน พ.ศ. ๒๕๖๑

     16 มกราคม วันครู “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา“
     16 มกราคม วันครู“ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา“

     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
       Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU