ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวนักศึกษา กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
กําหนดการกีฬาสีภายใน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจําปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 (อ่าน 1,187) 
คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ อบรม“สะเต็มศึกษาหวังสร้างความเข้มแข็งให้การศึกษาไทย” (อ่าน 1,219) 
การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยเหว้ เวียดนาม (อ่าน 1,195) 
การสร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือทางงานวิจัยระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ มหาวิทยาลัยดานัง (อ่าน 1,197) 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (อ่าน 1,220) 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยลดปริมาณขยะ 5% (อ่าน 1,233) 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคว้าเหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด ประเภททีมหญิง และรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์ (อ่าน 1,224) 
อธิการบดี มอบแนวนโยบายในการปฏิบัติงานพัฒนานักศึกษา (อ่าน 1,227) 
วิทฯทั่วไปร่วมกับปฐมวัย ม.กาฬสินธุ์จัดงานมหกรรมชีวภาพ ชีวจิต Show and share ครั้งที่ ๓ (อ่าน 1,224) 
อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ รับมอบ ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ (อ่าน 1,213) 
ม.กาฬสินธุ์ จัด“อบรมยุวมัคคุเทศก์หวังส่งเสริมการท่องเที่ยวกาฬสินธุ์ “ (อ่าน 1,228) 
คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ “เสริมความรู้ก่อนสอบครูผู้ช่วย” (อ่าน 1,236) 
นศ.ม.กาฬสินธุ์ ทำดีเพื่อพ่อ ร่วมใจสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙ (อ่าน 1,221) 
คณะรัฐศาสตร์ฯม.กาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มทร.พระนคร (อ่าน 1,220) 
ม.กาฬสินธุ์ จัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการตำรวจ กว่า 100 นาย มุ่งหวังพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ (อ่าน 1,223) 
ม.กาฬสินธุ์ร่วมกับร.ร กาฬสินธุ์พิทยาสัย มิตรภาพที่ 32 ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยป้องกันทุจริต (อ่าน 1,212) 
ม.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมกองบรรณาธิการเครือข่ายสื่อพลเมืองภาคอีสาน ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (อ่าน 1,224) 
กำหนดจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยไร้ขยะ Big Cleaning Day โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายของจังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย (อ่าน 1,197) 
มนุษยศาสตร์ฯม.กาฬสินธุ์ นำเสนอผลงานวิชาการใน CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 16 (อ่าน 1,239) 
คณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๔ หวังสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายกับ ๑๐ สถาบัน (อ่าน 1,210) 
มีข้อมูลทั้งหมด  524  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    8/27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
     ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต)
     ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต)

     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา
     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา

     พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU