ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวนักศึกษา กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
“Land Craft : The First Machine Age“ นิทรรศการผลงานนักศึกษา (อ่าน 2,168) 
คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความเป็นครู จิตวิทยา และการจัดทำแผนการเรียนรู้และวิจัย  (อ่าน 1,837) 
สาชาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปม.กาฬสินธุ์ จัดอบรมดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการและบูรณาการค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์สอนน้องดูดาว ครั้งที่ ๓ (อ่าน 1,933) 
นศ.ม.กาฬสินธุ์สร้างความอลังการในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 “ กับการแสดง คณะหมอลำคณะวาทยกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,811) 
นศ.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดนักประดิษฐ์ ระดับประเทศ (อ่าน 1,841) 
นศ. คณะสาธารณสุขฯคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิชาการด้านนวัตกรรม สร้างชื่อเสียงนำความภาคภูมิใจมาสู่คณะสาธารณสุขฯ และมหาวิทยาลัย (อ่าน 1,864) 
คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สุดยิ่งใหญ่จัด “มหกรรมตุ้มโฮมวิชาการบูรณาการไทย-วิทย์ 2561” (อ่าน 2,017) 
16 มกราคม วันครู “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา“ (อ่าน 1,742) 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ ร่วมบริการพี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (อ่าน 1,693) 
พิราบเพลิง คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์ คว้ารางวัลชมเชย ระดับประเทศ รณรงค์เพื่อต่อต้านการทุจริต โกง ไม่เท่ (อ่าน 1,815) 
ม.กาฬสินธุ์ จัดพิธีอัญเชิญพระแม่ธรณี.. เพื่อเป็นขวัญป่า-ขวัญแผ่นดิน  (อ่าน 1,974) 
ม.กาฬสินธุ์ร่วมออกบูธตลาดนัดหลักสูตร ณ ศูนย์ประชุมอเนกประชุมกาญจนาภิเษก มข. (อ่าน 1,780) 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์สืบสานวัฒนธรรมอีสาน กับพิธีเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ (อ่าน 1,860) 
ม.กาฬสินธุ์ร่วมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จปฏิบัติพระภารกิจในโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,791) 
ม.กาฬสินธุ์ บูรณาการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ่าน 1,834) 
ม.กาฬสินธุ์ จัดอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กับการปฏิบัติงานอย่างไรไม่ต้องรับโทษ“ (อ่าน 1,712) 
อธิการบดีม.กาฬสินธุ์ ส่งมอบเครื่องนุ่งห่ม ตามโครงการพลังประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมใจต้านภัยหนาว (อ่าน 1,706) 
ปิดฉากการแข่งขันกีฬาภายในม.กาฬสินธุ์ “เมฆพยับหมอกเกมส์” ครั้งที่ ๒ ฟ้านภากาศครองเจ้าเหรียญทอง (อ่าน 1,807) 
อธิการบดีม.กาฬสินธุ์ ประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรี ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์  (อ่าน 1,768) 
ม.กาฬสินธุ์ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “คนกาฬสินธุ์ไม่เอาคนโกง“ พร้อมคว้ารางวัลชนะเลิศขบวนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต  (อ่าน 1,776) 
มีข้อมูลทั้งหมด  583  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
     สนง.พระพุทธศาสนา ร่วมกับ ม.กาฬสินธุ์ จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา
     สนง.พระพุทธศาสนา ร่วมกับ ม.กาฬสินธุ์ จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา

     นศ. ม.กาฬสินธุ์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์โฆษณา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14 True Young Producer Award 2018
     นศ. ม.กาฬสินธุ์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์โฆษณา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14 True Young Producer Award 2018

      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU