ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวนักศึกษา กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
ภาพบรรยากาศการประเมินคุณภาพรอบสาม ประจำปีงบ พ.ศ. 2554 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2554 (อ่าน 1,454) 
ภาพบรรยากาศการต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางบุญรื่น ศรีธเรศ ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2554 (อ่าน 1,484) 
ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับกลุ่มงานภายใน ในวันที่ 7-8 กันยายน 2554 (อ่าน 1,462) 
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2554 (อ่าน 1,473) 
ภาพกิจกรรม โครงการกีฬาสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อ่าน 1,596) 
ภาพกิจกรรม การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 (Thailand Research Expro 2011) (อ่าน 1,623) 
ภาพกิจกรรม โครงการปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft office 2007 และปฏิทินกูเกิล (อ่าน 1,461) 
ภาพกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2554 (อ่าน 1,603) 
ภาพกิจกรรม พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,470) 
ภาพกิจกรรม ตุ้มโฮม น้องพี่ บายศรี สู่ขวัญ ณ อาคารช่อตะแบก คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,477) 
ภาพกิจกรรม โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,461) 
ภาพบรรยากาศการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,464) 
ภาพบรรยากาศการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะฯ และสำนักงานฯ (อ่าน 1,478) 
ภาพกิจกรรม โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่เยาวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,466) 
การประชุมเครือข่ายขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 (อ่าน 1,486) 
ภาพกิจกรรมการจัดงานประเพณี งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญานามน ประจำปี 2554 (อ่าน 1,584) 
ภาพกิจกรรมโครงการ ๑ คน ๑ ต้นกล้า ๑ ชีวิต ร่วมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้เพื่อถวายในหลวง (อ่าน 1,485) 
ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (อ่าน 1,620) 
ภาพกิจกรรม Freshy Night ประจำปีการศึกษา 2554 ณ เวทีกลางแจ้ง อาคารช่อตะแบก (อ่าน 1,615) 
ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา (อ่าน 1,582) 
มีข้อมูลทั้งหมด  566  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    28/29

< First | < Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บริการวิชาการ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บริการวิชาการ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคลากรฯ ปี ๒๕๖๑
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคลากรฯ ปี ๒๕๖๑

     บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์
     บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU