ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวนักศึกษา กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
ภาพบรรยากาศ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 (อ่าน 1,574) 
ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 35 (อ่าน 1,626) 
ประกาศผลรางวัล การประกวดโปสเตอร์เพื่อรนณรงค์การแต่งกายให้ถูกกฏระเบียบมหาวิทยาลัย (อ่าน 1,543) 
ภาพบรรยากาศแข่งขันกอล์ฟ ราชภัฏกาฬสินธุ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ บุญรื่น ศรีธเรศ และสรุปผลรางวัล (อ่าน 1,582) 
ภาพกิจกรรม Big Cleaning Day เทิดพระคุณพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสครบรอบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (อ่าน 1,600) 
ภาพบรรยากาศ โครงการกีฬาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 (อ่าน 1,600) 
ภาพบรรยากาศ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดโพธิ์ชัยเหล่าสวนขิง ต.สงเปือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ (อ่าน 1,555) 
ภาพกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ณ บริเวณหนองน้ำ นาลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,587) 
ภาพบรรยากาศ โครงการ “รวมใจไทย ช่วยภัยน้ำท่วม“ ณ บ.สะอาดสมศรี ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ (อ่าน 1,633) 
ภาพกิจกรรมโครงการ ค่ายเด็กสร้างหนัง KSU m-Camp # 1 คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,840) 
ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 13/2554 (อ่าน 1,567) 
ภาพบรรยากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแบบมีส่วนร่วม (อ่าน 1,746) 
พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเว็บไซต์กลุ่มงาน ครั้งที่ 1 โดย รศ.ดร.ศิริ ฮามสุโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (อ่าน 1,644) 
ภาพบรรยากาศงานแสดง มุทิตาจิต ในโอกาสเกษียณอายุราชการ นายทวีชัย คำภักดี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,600) 
ภาพบรรยากาศ โครงการค่ายหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 (KSU Robotics Camp # 1) (อ่าน 1,939) 
ภาพบรรยากาศการประเมินคุณภาพรอบสาม ประจำปีงบ พ.ศ. 2554 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2554 (อ่าน 1,618) 
ภาพบรรยากาศการต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางบุญรื่น ศรีธเรศ ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2554 (อ่าน 1,613) 
ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับกลุ่มงานภายใน ในวันที่ 7-8 กันยายน 2554 (อ่าน 1,594) 
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2554 (อ่าน 1,616) 
ภาพกิจกรรม โครงการกีฬาสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อ่าน 1,773) 
มีข้อมูลทั้งหมด  581  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    28/30

< First | < Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

     สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์
     สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU