ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวนักศึกษา กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
บุคลากรและ นักศึกษา มกส. ร่วมทำวิจัยด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอศรีเทพ (อ่าน 1,571) 
ดร.ชัยธัช จันทร์สมุด บรรยายหัวข้อการจัดการสิ่งแวดล้อมอาเซียน ณ วิทยาลัยลาวนานาชาติ  (อ่าน 1,549) 
องค์การนักศึกษา จัดค่ายพุทธธรรมฯ รับน้องอย่างสร้างสรรค์ (อ่าน 1,713) 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดพิธีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ (อ่าน 1,749) 
มกส. จัดพิธีไหว้ปู่ตาพญาหมื่นตื้อ ในโอกาสเปิดเทอมใหม่ (อ่าน 1,754) 
สาขาวิชาภาษาไทย จัดงานวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก (อ่าน 1,743) 
มกส.จัดโครงการพัฒนาครูระดับสูง หรือครูผู้นำ(Master Teacher) วิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 1,695) 
รศ.ดร.ศิริ ฮามสุโพธิ์ สำรวจแหล่งเรียนรู้เสริมหลักสูตร (อ่าน 1,759) 
องค์การนักศึกษา มกส.จัดพิธีน้อมบูชาพระคุณครู (อ่าน 1,697) 
กลุ่มงานแผนและงบประมาณ จัดโครงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (อ่าน 1,763) 
พิธีพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์สหัส หาญสินธุ์ (ท.ช.) อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,507) 
ภาพบรรยากาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2555 ในระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2555 (อ่าน 1,657) 
ภาพบรรยากาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาค กศ.ปช.) ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2555 (อ่าน 1,563) 
ภาพบรรยากาศ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สายปฏิบัติการ (อ่าน 1,530) 
ภาพบรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555  (อ่าน 1,759) 
สำนักงานอธิการบดี โดย ผศ.ณัฐวดี พัฒนโพธ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ ระดมบุคลากรปรับภูมิทัศน์ เตรียมต้อนรับ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1,544) 
ภาพบรรยากาศ บุคลากรหน่วยงานอาคารสถานที่และยานพาหนะจากม.ราชภัฏราชนครินทร์มาเยี่ยมชมดูงานม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 (อ่าน 1,628) 
ภาพบรรยากาศ ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์เข้าร่วมการเดินขบวนแสดงเจตนารมณ์ “จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด“ (อ่าน 1,603) 
ภาพบรรยากาศ การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู ICT สู่มาตรฐานระดับสากล วันที่ 26 เมษายน 2555 (อ่าน 1,505) 
ภาพบรรยากาศ การอบรมการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ วันที่ 23 - 26 เมษายน 2555 (อ่าน 1,611) 
มีข้อมูลทั้งหมด  579  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    26/29

< First | < Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”

     ชมรมดาราศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปม.กาฬสินธุ์ เชิญชม ดาวศุกร์ส่องสว่างที่สุดในรอบปี
     ชมรมดาราศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปม.กาฬสินธุ์ เชิญชม ดาวศุกร์ส่องสว่างที่สุดในรอบปี

     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU