ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวนักศึกษา กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา (อ่าน 2,102) 
ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (อ่าน 2,884) 
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (อ่าน 2,160) 
ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ๕๔ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (อ่าน 1,630) 
ภาพกิจกรรมโครงการค่ายพุทธธรรม พัฒนาจิตนักศึกษาใหม่ (อ่าน 2,486) 
ภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 2,451) 
ภาพกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 2,458) 
มีข้อมูลทั้งหมด  507  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    26/26

< First | < Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน พ.ศ. ๒๕๖๑
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน พ.ศ. ๒๕๖๑

     16 มกราคม วันครู “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา“
     16 มกราคม วันครู“ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา“

     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
       Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU