ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวนักศึกษา กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
มนุษยศาสตร์ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในนิทรรศการภาพพิมพ์เล็ก “อัครศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจ“ (อ่าน 573) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาวี สุขมณี คณบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคม และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวคำแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 390) 
ม.กาฬสินธุ์ พร้อมใจนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา แสดงความจงรักภักดีและร่วมกันร้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 409) 
ม.กาฬสินธุ์ จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (อ่าน 459) 
รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ เปิดการอบรม“โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ KSU FIT YOUR FIT (อ่าน 473) 
ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (อ่าน 761) 
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมใจ “รวมพลังแห่งความภักดี“ (อ่าน 565) 
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ม.กาฬสินธุ์ ส่งผลงานเข้าร่วม “โครงการประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2017 World Art Contest“  (อ่าน 543) 
โครงการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ม.กาฬสนธุ์ สืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ร่วมกับชุมชน ประจำปี 2559 (อ่าน 479) 
ม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม สมมาน้ำ เดือนสิบสอง ล่องประทีป ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 826) 
รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง (อ่าน 448) 
ผอ.สนอ.ประชุมชี้แจงการสรรหา นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง  (อ่าน 546) 
ผู้บริหารนำ นศ.ม.กาฬสินธุ์ ฟังธรรม นั่งสมาธิ จิตอาสาทำความสะอาด เพื่อถวามเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง (อ่าน 679) 
ม.กาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (อ่าน 523) 
คณะบริหารธุรกิจ ม.กาฬสินธุ์ ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  (อ่าน 447) 
ม.กาฬสินธุ์ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง “สมมาน้ำ เดือนสิบสอง ล่องประทีป (อ่าน 530) 
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 8 คน ปั่นจักรยานจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ถึง พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ ระยะทาง 567 กิโลเมตร (อ่าน 555) 
สำนักงบประมาณ และคณะ ให้เกียรติมาเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561” (อ่าน 483) 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี “สมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์”  (อ่าน 496) 
การประชุมการบริหารงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 654) 
มีข้อมูลทั้งหมด  507  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    10/26

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน พ.ศ. ๒๕๖๑
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน พ.ศ. ๒๕๖๑

     16 มกราคม วันครู “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา“
     16 มกราคม วันครู“ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา“

     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
       Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU