ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวนักศึกษา กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
โครงการรณรงค์งดเผาตอซังข้าว ประจำปี 2559 (อ่าน 1,224) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมเสวนาโครงการขับเคลื่อนกำลังคนอุตสาหกรรมปลูกข้าว สีข้าวและแปรรูปข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์  (อ่าน 1,215) 
นศ.จีนธุรกิจคว้า รางวัลดีเด่น ในการแข่งขันวัฒนธรรมจีน “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 1 (อ่าน 1,217) 
โครงการฝึกอบรมจิตวิทยาการบริหารงาน (อ่าน 1,215) 
โครงการทิศทางการพัฒนาหลักสูตรสู่ Thailand 4.0 (อ่าน 1,221) 
โครงการอบรมธรรมาภิบาลในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา (อ่าน 1,227) 
ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ บ.มิตชูบิชิ คอร์เปอเรชั่น ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังหวังเพิ่มผลผลิต และรายได้ให้กับเกษตรกร (อ่าน 1,216) 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย (จังหวัดกาฬสินธุ์) ประจำปี 2559  (อ่าน 1,208) 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ จะจัดโครงการวันรัฐธรรมนูญและการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ (อ่าน 1,214) 
อบรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (อ่าน 1,241) 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมใจแปรอักษรแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  (อ่าน 1,218) 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 1,217) 
นศ.สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์ จัดนิทรรศการ “ป๊าดดดดดด!!เด็กออกแบบ“ (อ่าน 1,221) 
รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย บุคลากร ให้การต้อนรับคณะนักปั่นจักรยานจาก จ.สกลนคร 145 คัน พร้อมสมทบทุนในการเดินทาง (อ่าน 1,212) 
ผศ.ดร.ชัยธัช จันทร์สมุด รับโล่พระราชทาน นักวิจัยดีเด่น สาขาสิ่งแวดล้อมจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4  (อ่าน 1,192) 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการทางดาราศาสตร์ (อ่าน 1,212) 
ม.กาฬสินธุ์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  (อ่าน 1,204) 
มนุษยศาสตร์ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในนิทรรศการภาพพิมพ์เล็ก “อัครศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจ“ (อ่าน 1,208) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาวี สุขมณี คณบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคม และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวคำแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 1,207) 
ม.กาฬสินธุ์ พร้อมใจนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา แสดงความจงรักภักดีและร่วมกันร้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 1,219) 
มีข้อมูลทั้งหมด  524  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    10/27

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>
     ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต)
     ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต)

     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา
     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา

     พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU