ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ (Speexx) (อ่าน 1,184) 
ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (อ่าน 1,183) 
ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 (อ่าน 1,182) 
ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2559 (อ่าน 1,184) 
คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ ประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน (อ่าน 1,200) 
กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1,186) 
รูปแบบการแต่งการนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 1,242) 
สน.นโยบายและยุทธศาสตร์ สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน จัดประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ ปีที่๔ รางวัลกว่า ๘ แสนบาท (อ่าน 1,185) 
คำสั่งแต่งตั้ง รองอธิการบดี และผู้รักษาราชการแทนคณบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,185) 
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ (รอบ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  (อ่าน 1,188) 
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ (รอบ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 1,191) 
สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม“น้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย“  (อ่าน 1,207) 
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 1,191) 
ปฏิทินนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1,192) 
ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,197) 
แจ้งการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (เขตพื้นที่ในเมือง) (อ่าน 1,187) 
ขอเชิญชวนท่านคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ทุกท่าน ร่วมส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ในวันศุกร์ของสัปดาห์ (อ่าน 1,186) 
ประชาสัมพันธุ์การใช้สิทธิออกเสียงประชามติ พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน 1,200) 
ม.กาฬสินธุ์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ 67 โรงเรียนมัธยม ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ “เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น“ (อ่าน 1,188) 
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1,190) 
มีข้อมูลทั้งหมด  451  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    8/23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
     ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต)
     ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต)

     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา
     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา

     พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU