ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
กำหนดการลงทะเบียนเรียนและวิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1,248) 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดกิจกรรม วันรัฐธรรมนูญและการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ ครั้งที่ ๓ (อ่าน 1,246) 
ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี“ (อ่าน 1,305) 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 1,244) 
ขอเชิญร่วมพิธีเปิด นิทรรศการภาพพิมพ์ขนาดเล็ก “อัครศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจ“ (อ่าน 1,294) 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ จัดสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการทางดาราศาสตร์  (อ่าน 1,300) 
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การเปิด - ปิด ภาคการศึกษา (อ่าน 1,339) 
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องขยายเวลารับสมัครกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (อ่าน 1,297) 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 (อ่าน 1,343) 
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และ 2560  (อ่าน 2,447) 
ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิถีสังคมมนุษย์ (อ่าน 1,377) 
ม.กาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์  (อ่าน 1,354) 
ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2539 ที่มีความประสงค์จะผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร สามารถยื่นเอกสารขอผ่อนผันได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 (อ่าน 1,279) 
รับสมัครนักศึกษาผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา กรีฑา เพื่อคัดเลือก เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์”  (อ่าน 1,298) 
ขอเชิญ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ๒๔ กันยายน “วันมหิดล“ (อ่าน 1,341) 
TCI ปรับเลื่อนคุณภาพวารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ ให้จัดอยู่ในกลุ่ม TCI 1 (อ่าน 1,326) 
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี (พื้นที่นามน) ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1,246) 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 หลักสูตร 3 ปี เทียบโอนรายวิชา หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1,429) 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม การจัดเวทีเสวนาเพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่อง “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ และประเด็นคำถามเพิ่มเติม“ จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,287) 
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) (อ่าน 1,238) 
มีข้อมูลทั้งหมด  437  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    8/22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
     ประกาศการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561
     ประกาศการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561

     ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่
     ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่

     ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
     ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU