ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
เเบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (อ่าน 1,187) 
เชิญร่วมงานประเพณีเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ (อ่าน 1,205) 
ม.กาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ ThaiJo วารสารวิชาการ (อ่าน 1,202) 
การดำเนินการ ขั้นตอน วิธีการจัดให้นักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักสวัสดิการนักศึกษา และแนวทางปฏิบัติกรณีนักศึกษาขอผ่อนผันไม่เข้าพักอาศัยหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,184) 
รายงานงบทดลองมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ และรายงานทางการเงินรอบ ๖ เดือน (อ่าน 1,191) 
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1,260) 
ประกาศรับสมัคร ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1,187) 
กำหนดการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 เมษายน 2560 (อ่าน 1,227) 
นายวินัย วิทยานุกูล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภา ม.กาฬสินธุ์ แสดงความยินดีกับนายสุวิทย์ คำดี เนื่องในโอกาสแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,192) 
เชิญร่วมชมละครเวที “อั้มเคียม“รัก - ผิดหวัง - ชัง - ตาย  (อ่าน 1,213) 
กำหนดการ สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ๒๕๖๐ (อ่าน 1,184) 
ประกาศระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(สม.) สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1,184) 
ประกาศระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1,189) 
เหล่ากาชาดฯกาฬสินธุ์ร่วมกับม.กาฬสินธุ์รับบริจาคโลหิต  (อ่าน 1,184) 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดผลงานวัยสุมนไพร รูปแบบเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่น  (อ่าน 1,210) 
ขอเชิญ นศ.ม.กาฬสินธุ์ทุกท่าน ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (อ่าน 1,211) 
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวารสาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุื พ.ศ. 2559 (หมายเหตุ*เป็นประกาศฉบับเดิมซึ่งแก้ไขข้อความเล็กน้อย เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการตีความ) (อ่าน 1,184) 
อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ อาจารย์สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดนิทรรศการปรัชญาว่าด้วยความจริงในธรรมชาติสู่การออกแบบลายผ้าร่วมสมัย (อ่าน 1,219) 
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องผลการได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (จากบุคลากรสายวิชาการ) (อ่าน 1,186) 
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รื่อง ผลการได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,187) 
มีข้อมูลทั้งหมด  451  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
     ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต)
     ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต)

     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา
     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา

     พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU