ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
แนวปฏิบัติในการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (อ่าน 1,269) 
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอน รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต และ รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต  (อ่าน 1,367) 
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ (รอบทั่วไป) ประจำปีกาศึกษา 2556 (อ่าน 1,265) 
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน ประจำปีกาศึกษา 2556 (อ่าน 1,267) 
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. (อ่าน 1,318) 
เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1,367) 
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา มารี เคน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยธัช จันทร์สมุด ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ (อ่าน 1,541) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ขอแสดงความเสียใจกับการจากไป ของ ร้อยตำรวจตรีหญิง กัลยาณี ศรีปัดถา (อ่าน 1,450) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ร่วมรดน้ำ ขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดในโอกาสประเพณีสงกรานต์ (อ่าน 1,615) 
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (ภาค กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) (อ่าน 1,274) 
บรรยากาศ พิธีเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ (อ่าน 1,795) 
โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 46 “ตะแบกเกมส์” (อ่าน 1,271) 
ประกาศคณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “ทุนส่งเสริมผู้ที่มีผลการเรียนดี ที่มีฐานะยากจน“ ประจำปีการศึกษา 25556 (อ่าน 1,269) 
โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟแวร์ (อ่าน 1,383) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เชิญร่วมงาน กีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 (อ่าน 1,380) 
ประกาศรับสมัครนักศึกษารอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1,378) 
ใช้สิทธิ์ให้เต็มที่ เลือกคนดีพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เลือกตั้ง ประธานสภานักศึกษา และ นายกองค์การบริหารนักศึกษา (อ่าน 1,563) 
เปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชา การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขภาพชุมชน (อ่าน 1,397) 
นักเรียนที่สอบผ่านรอบโควต้า ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ เริ่มรายงานตัวแล้ว (อ่าน 1,774) 
กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเครื่อข่ายประกันคุณภาพนักศึกษา ภายในสถาบัน (อ่าน 1,498) 
มีข้อมูลทั้งหมด  464  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    22/24

< First | < Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”

     ชมรมดาราศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปม.กาฬสินธุ์ เชิญชม ดาวศุกร์ส่องสว่างที่สุดในรอบปี
     ชมรมดาราศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปม.กาฬสินธุ์ เชิญชม ดาวศุกร์ส่องสว่างที่สุดในรอบปี

     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU