ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ประกาศรับสมัครนักศึกษารอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1,182) 
ตารางเรียนตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2555(ภาค ปกติ) แก้ไขล่าสุด (อ่าน 1,180) 
ตารางเรียนตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2555(ภาค ปกติ) แก้ไขล่าสุด (อ่าน 1,177) 
กำหนดการภาคเรียนที่ 2/2555 (อ่าน 1,176) 
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2555 (อ่าน 1,175) 
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (อ่าน 1,180) 
ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,181) 
ขอเชิญร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้เชิงบูรณาการ “สัปดาห์ห้องสมุด“ และฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “อ่าน เขียน จนเป็นเรื่อง“ (อ่าน 1,174) 
ประกาศ เชิญเข้าร่วมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (อ่าน 1,172) 
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Banner เว็บไซต์การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 (อ่าน 1,177) 
ศูนย์กู้ภัยอโสกสมเด็จ พร้อมจัดตั้งใน มกส. แล้ว 2 จุด (อ่าน 1,179) 
ประกาศ เรื่อง ด่วน...โปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้กู้ กยศ. เท่านั้น (อ่าน 1,176) 
ประกาศหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษา (อ่าน 1,175) 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (อ่าน 1,177) 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (อ่าน 1,175) 
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (อ่าน 1,175) 
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (อ่าน 1,175) 
ปฎิทินการศึกษา ประจำปี 2555 ทั้งภาคปกติ และ กศ.ปช. (อ่าน 1,184) 
ตารางเรียน-ตารางสอน 1/2555 ภาค กศ.ปช.(เสาร์-อาทิตย์) (อ่าน 1,186) 
ตารางเรียน-ตารางสอน ภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2555  (อ่าน 1,184) 
มีข้อมูลทั้งหมด  451  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    22/23

< First | < Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
     ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต)
     ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต)

     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา
     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา

     พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU