ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
รายการของดีเมืองไทย รายการโทรทัศน์ ช่อง ททบ.5 เข้าพบและสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,408) 
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ อำเภอนามน จัดกิจกรรมคืนความสุขให้ชาวอำเภอนามน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,392) 
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  (อ่าน 1,237) 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2557 (อ่าน 1,238) 
ประกาศ เรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจๆำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1,239) 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี สำนักพิมพ์วิญญูชน ได้มอบหนังสือให้กับห้องสมุดกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มูลค่ามากกว่า 130,000 บาท (อ่าน 1,416) 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก รอบทั่วไป ปี 2557  (อ่าน 1,302) 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัว ภาคปกติ ( รอบทั่วไป ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 1,234) 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พ.ศ. 2557 (อ่าน 1,232) 
ประมวลภาพ การประเมินหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต จาก สถาบันเนติบัณฑิตยสภา (อ่าน 1,455) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรือง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 (อ่าน 1,233) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โดยวิธีรับตรง (โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา) คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (อ่าน 1,233) 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอเลื่อนการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์หลักสูตร (อ่าน 1,292) 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคปกติ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1,233) 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทำบุญตักบาตรและตั้งโรงทาน งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (อ่าน 1,301) 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  (อ่าน 1,325) 
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เดือน กุมภาพันธ์ 2557 (อ่าน 1,235) 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงโควต้าพิเศษขยายโอกาสทางการศึกษา สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1,232) 
นักศึกษาติดต่อรับบัตรนักศึกษารอบ 2 (อ่าน 1,241) 
เชิญประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง ระบบสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (อ่าน 1,238) 
มีข้อมูลทั้งหมด  446  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    17/23

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>
     นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมน้อมวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑
     นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมน้อมวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

     ผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ สามารถรักษามารตฐานต้นแบบระดับเงิน
     ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมยกระดับสู่การเป็นต้นแบบระดับเงิน

     ทีมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดั 1 การประกวดนวัตกรรมหมวด“บริหาร“
     ทีมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดั 1 การประกวดนวัตกรรมหมวด“บริหาร“  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU