ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 (อ่าน 1,281) 
ผู้บริหารบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวา มหาราช (อ่าน 1,689) 
ประชาสัมพันธ์เรื่องการทำบัตรนักศึกษาร่วมกับธนาคารกสิกรไทย รอบที่ 3 (อ่าน 1,268) 
ประกาศคณะกรรมการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง รับสมัครเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (อ่าน 1,267) 
ประกาศมณฑลทหารบกที่ 23 หมดเขตผ่อนผันทหาร!! ในวันที่ 31 มกราคม 2558 (อ่าน 1,407) 
ประกาศคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบผลงานของคณบดีคณบดีคณะคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2557 (อ่าน 1,265) 
รายงานการประเมินตนเอง ดร.โสภี อุ่นทะเยา คณบดีคณะคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ (อ่าน 1,258) 
ประกาศคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม ตรวจสอบผลงานของคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. 2557 (อ่าน 1,282) 
รายงานการประเมินตนเอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม คณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 (อ่าน 1,341) 
ภาพบบรรยากาศ บุญกฐินสามัคคีราชภัฏกาฬสินธุ์ 2557 (อ่าน 1,649) 
โครงการตรวจเยี่ยมครูอาสาสมัครชาวจีน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันอุดมศึกษา (อ่าน 1,493) 
รานงานการประเมินตนเอง การปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ของ คณบดี โดย นายอนุรักษ์ ปิ่นทอง (อ่าน 1,274) 
รานงานการประเมินตนเอง การปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ของ คณบดี โดย นางสาวศศิกร สุรมณี (อ่าน 1,258) 
ประชาสัมพันธ์เรื่องการทำบัตรนักศึกษาร่วมกับธนาคารกสิกรไทย (อ่าน 1,268) 
ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 1,260) 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ่าน 1,358) 
ตารางเรียนและรายชื่อผู้เรียนที่อบรมภาษาต่างประเทศ ในวันจันทร์ ที่ 27 ตุลาคม 2557 (อ่าน 1,266) 
ประกาศ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 (อ่าน 1,289) 
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศประจำปี 2557 (อ่าน 1,407) 
ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ร่วม โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (อ่าน 1,300) 
มีข้อมูลทั้งหมด  462  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    16/24

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>
     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

     .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร
     .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร

     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”
     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU