ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
กำหนดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตภาพยนตร์สารคดี Documentary Film ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารช่อตะแบกมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,288) 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ การอำนวยการคัดเลือก และการตรวจนับคะแนน (อ่าน 1,239) 
มรภ.กส.จัดงานมหกรรมวิชาการภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขง สานสัมพันธ์ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน ( KSU Academic Expo 2015: Wisdom of Ethnic Groups on Mekong River Basin—Thailand, Laos, Vietnam and China ) (อ่าน 1,417) 
ประกาศเรื่อง ขยายเวลารับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาจารย์และข้าราชการ (อ่าน 1,233) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (อ่าน 1,310) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์จัดการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิชาการภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขง สานสัมพันธ์ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน (อ่าน 1,393) 
เรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงาน “การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (อ่าน 1,285) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1,241) 
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 คณะครุศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (อ่าน 1,240) 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1,239) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์บุญชัย ทองเจริญบัวงาม ช่างฝีมือคนอีสาน (อ่าน 1,452) 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1,252) 
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 คณะครุศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ (อ่าน 1,239) 
ความคืบหน้า โครงการจัดสร้างอาคารปฏิบัติการงานไม้และงานเชื่อม พร้อมครุภัณฑ์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (อ่าน 1,378) 
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1,240) 
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฉบับที่ 5/2558 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (อ่าน 1,241) 
ประกาศนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ชั้น 2 อาคารบรรณราชณครินทร์  (อ่าน 1,241) 
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 (อ่าน 1,240) 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาและรับตรง ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) (อ่าน 1,237) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาและรับตรง ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 1,291) 
มีข้อมูลทั้งหมด  446  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    14/23

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>
     นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมน้อมวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑
     นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมน้อมวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

     ผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ สามารถรักษามารตฐานต้นแบบระดับเงิน
     ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมยกระดับสู่การเป็นต้นแบบระดับเงิน

     ทีมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดั 1 การประกวดนวัตกรรมหมวด“บริหาร“
     ทีมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดั 1 การประกวดนวัตกรรมหมวด“บริหาร“  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU