ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,350) 
คำสั่ง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ ๐๒๗๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 1,249) 
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) เพื่อยกระดับคุณภาพการทำงานอย่างมืออาชีพ ระหว่างกลุ่มภาคี 7 ประเทศ (อ่าน 1,451) 
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษา ภาคปกติ ในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559  (อ่าน 1,361) 
ม.กาฬสินธุ์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ และสพม. เขต ๒๔ หวังพัฒนางานวิชาการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (อ่าน 1,451) 
“ขอเชิญเข้าร่วม “ค่ายหนังสั้นปี 2” สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ (อ่าน 1,366) 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,247) 
ชาว ม.กาฬสินธุ์ สร้างกุศลร่วมถวายกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘ อนุโมทนาบุญกว่า 400,199 บาท (อ่าน 1,451) 
การลงนามความร่วมมือเครือข่ายภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ปี 58 (อ่าน 1,606) 
คณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการงานไม้และงานเชื่อม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ งวด4-6 (อ่าน 1,503) 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล (อ่าน 1,258) 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังการจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” “ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558” (อ่าน 1,328) 
เปิดรับสมัครคัดเลือกนักกีฬามหาวิทยาลัย ขุนศักรินทร์เกมส์ ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อ่าน 1,252) 
ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1,240) 
ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ เพื่องตีพิมพ์ วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์  (อ่าน 1,557) 
คณะครุศาสตร์ มรภ.กส.ขยายเวลารับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ศูนย์ฝึกอบรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,319) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนำทักษะการเขียนโปรแกรมบนสมาร์ทโฟน (m-Learning) (อ่าน 1,329) 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และ แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (อ่าน 1,423) 
แจ้ง รายชื่อนักศึกษาที่ ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่3 (รหัส 56-57) (อ่าน 1,333) 
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,380) 
มีข้อมูลทั้งหมด  457  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    13/23

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>
     บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์
     บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์

     ม.กาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
     ม.กาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

     คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมนิทรรศการการศึกษาอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๑๑ ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน
     คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมนิทรรศการการศึกษาอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๑๑ ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU