ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,359) 
คำสั่ง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ ๐๒๗๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 1,300) 
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) เพื่อยกระดับคุณภาพการทำงานอย่างมืออาชีพ ระหว่างกลุ่มภาคี 7 ประเทศ (อ่าน 1,398) 
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษา ภาคปกติ ในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559  (อ่าน 1,346) 
ม.กาฬสินธุ์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ และสพม. เขต ๒๔ หวังพัฒนางานวิชาการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (อ่าน 1,396) 
“ขอเชิญเข้าร่วม “ค่ายหนังสั้นปี 2” สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ (อ่าน 1,399) 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,296) 
ชาว ม.กาฬสินธุ์ สร้างกุศลร่วมถวายกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘ อนุโมทนาบุญกว่า 400,199 บาท (อ่าน 1,426) 
การลงนามความร่วมมือเครือข่ายภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ปี 58 (อ่าน 1,591) 
คณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการงานไม้และงานเชื่อม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ งวด4-6 (อ่าน 1,478) 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล (อ่าน 1,293) 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังการจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” “ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558” (อ่าน 1,350) 
เปิดรับสมัครคัดเลือกนักกีฬามหาวิทยาลัย ขุนศักรินทร์เกมส์ ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อ่าน 1,298) 
ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1,294) 
ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ เพื่องตีพิมพ์ วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์  (อ่าน 1,451) 
คณะครุศาสตร์ มรภ.กส.ขยายเวลารับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ศูนย์ฝึกอบรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,365) 
ประกาศ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (อ่าน 1,304) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนำทักษะการเขียนโปรแกรมบนสมาร์ทโฟน (m-Learning) (อ่าน 1,357) 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และ แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (อ่าน 1,450) 
แจ้ง รายชื่อนักศึกษาที่ ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่3 (รหัส 56-57) (อ่าน 1,351) 
มีข้อมูลทั้งหมด  431  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    10/22

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน พ.ศ. ๒๕๖๑
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน พ.ศ. ๒๕๖๑

     16 มกราคม วันครู “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา“
     16 มกราคม วันครู“ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา“

     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
       Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU