ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องขยายเวลารับสมัครกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (อ่าน 1,465) 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 (อ่าน 1,532) 
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 และ 2560  (อ่าน 3,575) 
ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิถีสังคมมนุษย์ (อ่าน 1,632) 
ม.กาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์  (อ่าน 1,694) 
ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2539 ที่มีความประสงค์จะผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร สามารถยื่นเอกสารขอผ่อนผันได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 (อ่าน 1,404) 
รับสมัครนักศึกษาผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา กรีฑา เพื่อคัดเลือก เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์”  (อ่าน 1,447) 
ขอเชิญ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ๒๔ กันยายน “วันมหิดล“ (อ่าน 1,616) 
TCI ปรับเลื่อนคุณภาพวารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ ให้จัดอยู่ในกลุ่ม TCI 1 (อ่าน 1,487) 
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี (พื้นที่นามน) ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1,334) 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 หลักสูตร 3 ปี เทียบโอนรายวิชา หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1,946) 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม การจัดเวทีเสวนาเพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่อง “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ และประเด็นคำถามเพิ่มเติม“ จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 1,420) 
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) (อ่าน 1,300) 
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (Test of English for International Communication : TOEIC) (อ่าน 1,293) 
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ (Speexx) (อ่าน 1,301) 
ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (อ่าน 1,321) 
ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 (อ่าน 1,302) 
ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2559 (อ่าน 1,335) 
คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ ประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน (อ่าน 1,739) 
กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1,449) 
มีข้อมูลทั้งหมด  470  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    10/24

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>
     สนง.พระพุทธศาสนา ร่วมกับ ม.กาฬสินธุ์ จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา
     สนง.พระพุทธศาสนา ร่วมกับ ม.กาฬสินธุ์ จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา

     นศ. ม.กาฬสินธุ์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์โฆษณา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14 True Young Producer Award 2018
     นศ. ม.กาฬสินธุ์ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์โฆษณา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14 True Young Producer Award 2018

      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU