ค้นหาข่าว :
 
 

การใช้ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

>>>>>(คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)<<<<<

คำแนะนำการใช้ ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

- ส่วนที่ 1 

- ส่วนที่ 2

คลิกดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์

        

      

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อใช้เป็นแบบทางการ

     

        

       Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU