ค้นหาข่าว :
 
 

 

สำหรับบุคลากร (นามน)

สำหรับบุคลากร (ในเมือง)

 

» ข้อมูลสำหรับบุคลากร

ระบบจัดเก็บข้อมูลเอกสารสนเทศ  

     • จรรยาบรรณของบุคลากร

รายงานการจ่ายเงินเดือน(e-Slip)  

     • รวมข้อบังคับและระเบียบ

ระบบบริหารเงินเดือน  

     • ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม

ระบบบริการทั่วไป  

» บริการออนไลน์

ระบบรายงานข้อมูลสำหรับผู้บริหาร  
     • ลงทะเบียนเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต สำหรับบุคลากร ระบบติดตามผลการรายงานเป้าหมายตัวชั้วัด  

     • เว็บเมล์สำหรับบุคลากร

ระบบงานบริการอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา  

     • ระบบรายงานการจ่ายเงินเดือน

ระบบงานบริหารงานบุคคล  

     • ระบบจัดการแผนปฏิบัติราชการ

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

     • เบอร์โทรศัพท์ภายใน และภายนอก

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)  

     • เปลี่ยน Password สำหรับบุคลากร

ระบบบริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์  

     • EIS@KSU

ระบบอีเมล์สำหรับบุคลากร  

» หน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดคำสั่งและแบบฟอร์ม  

     • กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต  

     • กลุ่มงานการเงินและการบัญชี

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์  


  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU