ค้นหาข่าว :
 
  นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  18-09-2561   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”

นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนในรายวิชา จริยธรรมเพื่อการดำรงชีวิต จำนวน ๑๘๐ คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการปฏิบัติการในกิจกรรมค่ายนักศึกษาประยุกต์รูปแบบการทำบุญของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายพุทธิการ และ WESD  

  

          ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาค้นหาและลงมือปฏิบัติการทำบุญในรูปแบบใหม่ ๆ (บุญกิริยาวัตถุ10) ในพื้นที่ของตนเอง โดยนักศึกษาได้ร่วมกันจัดโครงการ “จัดระเบียบที่จอดรถ” เพื่อรณรงค์ สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการสร้างระเบียบวินัยแก่นักศึกษา และร่วมกันบำรุงรักษาความสะอาดพื้นที่เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน  โดยมีกิจกรรม คือการตีเส้นจราจรที่จอดรถบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซด์หน้าอาคารเรียนรวม และบริเวณวงเวียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยนักศึกษาแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทำความสะอาดพื้นผิว กลุ่มเขียนแบบแผนผัง และกลุ่มทาสี ซึ่งทุกคนต่างช่วยกันทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และเมื่อเสร็จจากงานของตนก็มีจิตอาสาช่วยเพื่อนกลุ่มอื่นอีกด้วย เป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี  สร้างจิตสำนึกด้านจิตอาสา และยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการดำรงอยู่ในสังคม ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างดียิ่ง
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  29  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
   คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง   
  สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์ 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย” 
  ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” 
  ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร 
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

     สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์
     สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์

     เชิญชมการแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอนท้าวสามนต์ให้ลูกเขยหาปลา ๕ ต.ค. ๖๑
     เชิญชมการแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอนท้าวสามนต์ให้ลูกเขยหาปลา ๕ ต.ค. ๖๑

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU