ค้นหาข่าว :
 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จับมือวิสาหกิจชุมชนตั้งเป้าขึ้นทะเบียน GI สิ่งทอพื้นบ้าน
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  12-09-2561   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จับมือวิสาหกิจชุมชนตั้งเป้าขึ้นทะเบียน GI สิ่งทอพื้นบ้าน

          ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารช่อตะแบก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โครงการยกระดับ OTOP ในจังหวัดยากจนที่สุดในประเทศ พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการจัดทำข้อเสนอเพื่อขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวน 100 คน โดยวิทยากรที่ถ่ายทอดความรู้และเข้าร่วมจัดกระบวนการประกอบด้วย นายวิรัตน์  นามวงษา พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์, อาจารย์อภิเชษฐ เสมอใจ อาจารย์สาขานิติศาสตร์ และอาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ อาจารย์สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม

   

          อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ หัวหน้าคณะทำงานประเด็นผ้าฯ กล่าวถึงโครงการว่า “โครงการยกระดับ OTOP ในจังหวัดยากจนที่สุดในประเทศ พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการยกระดับและสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันและตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยผลิตภัณฑ์ที่เป็นเป้าหมายของโครงการ คือ สิ่งทอพื้นบ้าน”

          อาจารย์อภิเชษฐ เสมอใจ อาจารย์สาขานิติศาสตร์ คณะทำงานประเด็นผ้าฯ กล่าวว่า “สิ่งทอพื้นบ้านที่จะจัดทำข้อเสนอเพื่อขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของโครงการนี้จะประกอบด้วยผ้าซิ่นแพรวาผู้ไทกาฬสินธุ์ และผ้าย้อมครามกาฬสินธุ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของกาฬสินธุ์มีความโดดเด่นทั้งในเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและในเชิงเศรษฐกิจสมควรที่จะมีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อสงวนการผลิตและจำหน่ายไว้สำหรับช่างทอพื้นบ้านในจังหวัดกาฬสินธุ์ของเรา ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จะได้ช่วยกลุ่มวิสาหกิจในเชิงวิชาการเพื่อขึ้นทะเบียน GI (Geographical Indications) ผลิตภัณฑ์ทั้งสองสิ่งต่อไป”

  

          นางสาวประกอบ ปัญจิต ช่างทอผ้าบ้านหนองช้างกล่าวว่า “จะเป็นโอกาสอันดีในการคุ้มครองผ้าซิ่น   แพรวาที่เป็นของชาวผู้ไทกาฬสินธุ์ ไม่ให้แหล่งผลิตอื่นๆ นำไปผลิตและแอบอ้าง ซึ่งการจัดทำข้อเสนอครั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ช่วยเหลือเครือข่ายผลิตผ้าซิ่นแพรวาให้จัดทำข้อมูลที่เป็นระบบมากขึ้น หากได้รับการขึ้นทะเบียนจริงจะช่วยเพิ่มการขายและรายได้ของช่างทอมากขึ้น”    
         
ข่าว/ภาพ
: อาจารย์ธิติพัทธ์ บุญปก        
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  21  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”   
  ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”   
  .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร    
  นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10” 
  ม.กาฬสินธุ์ จัดงาน“วันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 3 ปี 9 กันยายน 2561” 
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”

     ชมรมดาราศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปม.กาฬสินธุ์ เชิญชม ดาวศุกร์ส่องสว่างที่สุดในรอบปี
     ชมรมดาราศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปม.กาฬสินธุ์ เชิญชม ดาวศุกร์ส่องสว่างที่สุดในรอบปี

     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

     .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร
     .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร

     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”
     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU