ค้นหาข่าว :
 
  หลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นรับคณะจากสถานเอกอัครราชทูตจากประเทศบราซิล
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  11-09-2561   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

          วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้รับเชิญจากเทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง ให้จัดแสดงผลงานผ้าทอพื้นเมืองและร่วมต้อนรับคณะจากสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุง บราชิเลีย ประเทศบราซิล ในโครงการสานต่อความร่วมมือด้าน Fashion Design and Creative Design เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน Creative Economy ของสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงบราชิเลีย ได้นำนักธุรกิจ เจ้าของร้าน นักออกแบบเสื้อผ้า แบรนด์ดังชาวบราชิลที่มีฐานลูกค้าในระดับกลางถึงสูงในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา มิลาน รัสเซีย ลอนดอน มาเยี่ยมชมผ้าไหมแพรวาที่บ้านโพนเพื่อต่อยอดการออกแบบในอนาคตถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้เผยแพร่ภูมิปัญญาบ้านเราให้เป็นที่รู้จักในแถบละตินอเมริกา ซึ่งหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นำนักศึกษาและผลงานของหลักสูตรฯ ร่วมนำเสนอแก่คณะจากสถานเอกอัครราชทูตจากประเทศบราซิล

          อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า “หลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เน้นการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานสังคมวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยเฉพาะงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของกาฬสินธุ์นั้นมีความโดดเด่นมาก ในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อันสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งทางหลักสูตรได้มีวิชาที่จัดการเรียนการสอนในเรื่องการพัฒนาสินค้าชุมชน รวมทั้งงานผ้าทอพื้นบ้านด้วย”

   

          นายธนาฉัตร ฐิติธุวานนท์ นักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ร่วมโครงการได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ต้อนรับคณะจากสถานเอกอัคราชทูตว่า “ดีใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองทั้งการศึกษาเพื่อการรักษาภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่นไว้มีความโดดเด่น สามารถนำเสนอสู่สากลในระดับที่สูงได้ และการพัฒนาตนเองด้านการสื่อสารทางภาษาอังกฤษที่ผมต้องเรียนรู้ให้มากกว่านี้ครับ”

การมีส่วนในการพัฒนาและการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ทำให้ทั้งคณาจารย์และนักศึกษาได้ประสบการณ์ไปพร้อมกันจึงเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้แก่ผู้เรียนทำให้เกิดทักษะและการเรียนรู้อย่างรอบด้านตามที่เขาต้องการและสามารถปรับตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไปได้

 

ข่าว/ภาพ : อาจารย์ธิติพัทธ์ บุญปก
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  9  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”   
  ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”   
  .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร    
  นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10” 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จับมือวิสาหกิจชุมชนตั้งเป้าขึ้นทะเบียน GI สิ่งทอพื้นบ้าน 
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”

     ชมรมดาราศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปม.กาฬสินธุ์ เชิญชม ดาวศุกร์ส่องสว่างที่สุดในรอบปี
     ชมรมดาราศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปม.กาฬสินธุ์ เชิญชม ดาวศุกร์ส่องสว่างที่สุดในรอบปี

     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

     .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร
     .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร

     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”
     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU