ค้นหาข่าว :
 
  ม.กาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  10-08-2561   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

  

          วันศุกร์ที่ ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ อย่างสมพระเกียรติ โดยประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ บริเวณหน้าอาคารเรียนต่างๆ ประดับธงชาติร่วมกับธงอักษรพระนามาภิไธย “ส.ก.” ในวันดังกล่าวนั้น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีพร้อมกันทั้ง ๒ พื้นที่  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับเกียรติจาก นายพัฒนา พึ่งพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพร้อมกัน ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น ๙ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ส่วนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมกัน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

  

          ซึ่งกิจกรรมในงานนั้น ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆขึ้นถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน) ตามลำดับ  ประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน) แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ประธานในพิธี กล่าวนำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล  ประธานในพิธี กล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” ๓ ครั้ง ประธานในพิธี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในสมุดลงนามถวายพระพรชัย ประธานในพิธี และผู้ร่วมพิธี ร่วมกันถ่ายภาพ  หลังจากเสร็จสิ้นพิธี ประธานในพิธี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับการปลูกต้นไม้ จำนวน ๒,๐๐๐ ต้น 

  

          ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมแต่งกายด้วยชุดไทย ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทนสีฟ้าอ่อน และนักศึกษา แต่งชุดนักศึกษาเครื่องแบบพิธีการ เข้าร่วมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  อย่างพร้อมเพียงและสวยงาม
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  216  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
   คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง   
  สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์ 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย” 
  ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” 
  ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร 
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

     สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์
     สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์

     เชิญชมการแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอนท้าวสามนต์ให้ลูกเขยหาปลา ๕ ต.ค. ๖๑
     เชิญชมการแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอนท้าวสามนต์ให้ลูกเขยหาปลา ๕ ต.ค. ๖๑

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU