ค้นหาข่าว :
 
  สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ น้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย จัดโครงการวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  09-08-2561   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

          ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัด “โครงการวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ทางด้านกฎหมายให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านวิชาการกับโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาอีกทางเลือกหนึ่ง

          ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรม ๒ วันที่ผ่านมานั้น ประกอบด้วย กิจกรรม วางพวงมาลา การมอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐ มอบตราชูเกียรติ แก่นักศึกษานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓  กิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๙ รูป  กิจกรรมละครศาลจำลอง โดยนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ “การแข่งขันตอบ ปัญหาทางกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย 

***ผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดกาฬสินธุ์
และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ 3 เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561

รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

รองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

รองชนะเลิศอันดับ 2 : โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รองชนะเลิศอันดับ 3 : โรงเรียนดงหลวงวิทยา จังหวัดมุกดาหาร
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  94  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
   คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง   
  สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์ 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย” 
  ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” 
  ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร 
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

     สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์
     สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์

     เชิญชมการแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอนท้าวสามนต์ให้ลูกเขยหาปลา ๕ ต.ค. ๖๑
     เชิญชมการแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอนท้าวสามนต์ให้ลูกเขยหาปลา ๕ ต.ค. ๖๑

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU