ค้นหาข่าว :
 
  สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ น้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย จัดโครงการวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  09-08-2561   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

          ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัด “โครงการวันรพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ทางด้านกฎหมายให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านวิชาการกับโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาอีกทางเลือกหนึ่ง

          ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรม ๒ วันที่ผ่านมานั้น ประกอบด้วย กิจกรรม วางพวงมาลา การมอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐ มอบตราชูเกียรติ แก่นักศึกษานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓  กิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๙ รูป  กิจกรรมละครศาลจำลอง โดยนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ “การแข่งขันตอบ ปัญหาทางกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย 

***ผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดกาฬสินธุ์
และจังหวัดใกล้เคียง ครั้งที่ 3 เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561

รางวัลชนะเลิศ : โรงเรียนคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

รองชนะเลิศอันดับ 1 : โรงเรียนร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

รองชนะเลิศอันดับ 2 : โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รองชนะเลิศอันดับ 3 : โรงเรียนดงหลวงวิทยา จังหวัดมุกดาหาร
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  94  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  ม.กาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙    
  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมนิทรรศการการศึกษาอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๑๑ ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน   
  คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การหล่อเทียน   
  ผู้ว่าราชการ ชมผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
  พิธีวางศิลาฤกษ์ ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
     บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์
     บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์

     ม.กาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
     ม.กาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

     คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมนิทรรศการการศึกษาอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๑๑ ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน
     คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมนิทรรศการการศึกษาอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๑๑ ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน

     สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ น้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย จัดโครงการวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑
     สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ น้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย จัดโครงการวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑

     คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การหล่อเทียน
     คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การหล่อเทียน  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU