ค้นหาข่าว :
 
  ม.กาฬสินธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  09-07-2561   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับ OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้า เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ 

          เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการยกระดับ OTOP ใน ๑๐ จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จากการวิเคราะห์ สถานการณ์ความยากจน ความเลื่อมล้ำของไทย ปี ๒๕๕๙ พบว่า จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดอันดับ ๔ จาก ๑๐ อันดับของจังหวัดที่มีความยากเรื้อรัง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในฐานะสถาบันการศึกษาในพื้นที่ซึ่งมีภาระกิจบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน และรากหญ้า จึงร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะองค์กรให้บริการตรวจสอบและรับรองสินค้าและบริการด้วยระบบ มาตรฐานสินค้าไทยเพื่อการแข่งขัน วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และนวัฒกรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ ในภาคการผลิตและบริการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และวิสาหกิจชุมชน โดยโครงการยกระดับ OTOP ใน ๑๐ จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีวัตุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารด้วย วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัฒกรรมผลักดันและสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัฒกรรมไปพัฒนากระบวนการผลิต และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุณไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  24  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑   
  Journey to Change Mindset สัญจรที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   
  งานพัฒนานักศึกษาทำบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการ แด่พระภิกษุสงฆ์ ๙ รูปเพื่อเป็นสิริมงคล   
  นศ.ม.กาฬสินธุ์ ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ “ITC-CSCC 2018“ 
  คณะสาธารณสุข ร่วมใจปศุสัตว์นามน จัดทำโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานฯ 
     คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑
     คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑

     Journey to Change Mindset สัญจรที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     Journey to Change Mindset สัญจรที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

     งานพัฒนานักศึกษาทำบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการ แด่พระภิกษุสงฆ์ ๙ รูปเพื่อเป็นสิริมงคล
     งานพัฒนานักศึกษาทำบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการ แด่พระภิกษุสงฆ์ ๙ รูปเพื่อเป็นสิริมงคล

     นศ.ม.กาฬสินธุ์ ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ “ITC-CSCC 2018“
     นศ.ม.กาฬสินธุ์ ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ “ITC-CSCC 2018“

     ม.กาฬสินธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
     ม.กาฬสินธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU