ค้นหาข่าว :
 
  ม.กาฬสินธุ์ เชื่อมสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายผ่านกีฬาบุคลากร สกอ. “มอดินแดงเกมส์”
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  21-06-2561   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

          มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ ๓๗ “มอดินแดงเกมส์” สร้างการมีส่วนร่วม สัมพันธ์อันดี ความสามัคคี ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ณ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

          ระหว่างวันที่ ๒-๘ มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๗ “มอดินแดงเกมส์” จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีมหาวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและมหาวิทยาลัยต่างๆ เรียนรู้เกมสืกีฬา ด้วยสปิริต มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ทั้งพัฒนาความสามารถด้านกีฬาอีกด้วย 
สำหรับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬา ๗ ชนิดกีฬา จำนวนนักกีฬา ๒๗ คน ผลการแข่งขันทั้งหมด ได้ ๓ เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง ร่วม ๕ เหรียญ ผลเหรียญรางวัลได้จากชนิดกีฬาประกอบไปด้วย 
          ๑.นายนิรัน ภูต้องลม ๒ เหรียญเงิน จากขว้างจักรและทุ่มน้ำหนักชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๒๙ ปี
          ๒.ว่าที่ร้อยตรีหญิงภาวิณี ไชยรักษ์ ๑ เหรียญเงินจากขว้างจักรหญิง รุ่นอายุ ๓๐-๓๔ ปี
          ๓.นายณรงค์ฤทธิ์ พลสินธุ์ ๑ เหรียญทองแดงจากขว้างจักร รุ่นอายุ ๔๕-๔๙ ปี
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  24  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”   
  .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร    
  นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”   
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จับมือวิสาหกิจชุมชนตั้งเป้าขึ้นทะเบียน GI สิ่งทอพื้นบ้าน 
  ม.กาฬสินธุ์ จัดงาน“วันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 3 ปี 9 กันยายน 2561” 
     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

     .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร
     .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร

     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”
     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จับมือวิสาหกิจชุมชนตั้งเป้าขึ้นทะเบียน GI สิ่งทอพื้นบ้าน
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จับมือวิสาหกิจชุมชนตั้งเป้าขึ้นทะเบียน GI สิ่งทอพื้นบ้าน

     ม.กาฬสินธุ์ จัดงาน“วันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 3 ปี 9 กันยายน 2561”
     ม.กาฬสินธุ์ จัดงาน“วันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 3 ปี 9 กันยายน 2561”  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU