ค้นหาข่าว :
 
  ม.กาฬสินธุ์ เชื่อมสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายผ่านกีฬาบุคลากร สกอ. “มอดินแดงเกมส์”
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  21-06-2561   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

          มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ ๓๗ “มอดินแดงเกมส์” สร้างการมีส่วนร่วม สัมพันธ์อันดี ความสามัคคี ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ณ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

          ระหว่างวันที่ ๒-๘ มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๗ “มอดินแดงเกมส์” จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีมหาวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและมหาวิทยาลัยต่างๆ เรียนรู้เกมสืกีฬา ด้วยสปิริต มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ทั้งพัฒนาความสามารถด้านกีฬาอีกด้วย 
สำหรับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬา ๗ ชนิดกีฬา จำนวนนักกีฬา ๒๗ คน ผลการแข่งขันทั้งหมด ได้ ๓ เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง ร่วม ๕ เหรียญ ผลเหรียญรางวัลได้จากชนิดกีฬาประกอบไปด้วย 
          ๑.นายนิรัน ภูต้องลม ๒ เหรียญเงิน จากขว้างจักรและทุ่มน้ำหนักชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๒๙ ปี
          ๒.ว่าที่ร้อยตรีหญิงภาวิณี ไชยรักษ์ ๑ เหรียญเงินจากขว้างจักรหญิง รุ่นอายุ ๓๐-๓๔ ปี
          ๓.นายณรงค์ฤทธิ์ พลสินธุ์ ๑ เหรียญทองแดงจากขว้างจักร รุ่นอายุ ๔๕-๔๙ ปี
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  24  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมน้อมวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑   
  ผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ สามารถรักษามารตฐานต้นแบบระดับเงิน    
  ทีมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดั 1 การประกวดนวัตกรรมหมวด“บริหาร“   
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระกับ ยกระดับ OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่อแต่งกาย ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์   
  คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑   
     นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมน้อมวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑
     นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมน้อมวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

     ผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ สามารถรักษามารตฐานต้นแบบระดับเงิน
     ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมยกระดับสู่การเป็นต้นแบบระดับเงิน

     ทีมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดั 1 การประกวดนวัตกรรมหมวด“บริหาร“
     ทีมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดั 1 การประกวดนวัตกรรมหมวด“บริหาร“

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระกับ ยกระดับ OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่อแต่งกาย ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระกับ ยกระดับ OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่อแต่งกาย ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

     คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑
     คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU