ค้นหาข่าว :
 
  16 มกราคม วันครู “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา“
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  17-01-2561   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

              กิจกรรม “16 มกราคม วันครู”
                 วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พื้นที่นามน คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “16 มกราคม วันครู” ขึ้น ภายใต้โครงการเสริมความเป็นครู โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ และให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู โดยงานดังกล่าว รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง สำหรับวันครูประจำปีการศึกษา 2560 มีผู้ที่ได้รับยกยองเชิดชูเกียรติ และได้รับทุนเนื่องในวันดังกล่าว อาทิ
     1.รางวัล "ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งการเรียนรู้ " มอบแด่ครูผู้สอนในโรงเรียนขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 รางวัล
     2.รางวัล "ครูดีศรีครุศาสตร์ " มอบแด่อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการสอน การวิจัย การให้คำปรึกษา และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 4 รางวัล
     3.รางวัล "นักศึกษาผู้มีความประพฤติดีเป็นแบบอย่างนักศึกษาวิชาชีพครู" มอบแด่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีในแต่ละสาขาวิชา ชั้นปีละ 1 คน จำนวน 24 รางวัล
     4.รางวัล "นักศึกษาผู้มีจิตอาสาอุทิศตนเพื่อกิจกรรมคณะครุศาสตร์ " มอบแด่นักศึกษาสโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา จำนวน 34 รางวัล

 

ข่าว : วินัย ชุ่มอภัย 

ปกข่าว : วีรพล คำสุวรรณ 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  218  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บริการวิชาการ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”   
  ม.กาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  
  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมนิทรรศการการศึกษาอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๑๑ ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน 
  สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ น้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย จัดโครงการวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑ 
  คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การหล่อเทียน 
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บริการวิชาการ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บริการวิชาการ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคลากรฯ ปี ๒๕๖๑
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคลากรฯ ปี ๒๕๖๑

     บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์
     บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์

     ม.กาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
     ม.กาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

     คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมนิทรรศการการศึกษาอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๑๑ ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน
     คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมนิทรรศการการศึกษาอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๑๑ ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU