ค้นหาข่าว :
 
  สาขาพัฒนาสังคม ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมจิตอาสา“แรงบันดาลใจสร้างสุข สู่การค้นหาชีวิตและการเปลี่ยนแปลงสังคม”
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  15-11-2560   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

 

          อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.ธิติพัทร บุญปก อาจารย์ประจำสาขา พัฒนาสังคม  และนักศึกษาสาขาพัฒนาสังคม  ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์   จัดงานมหกรรมจิตอาสา“แรงบันดาลใจสร้างสุข สู่การค้นหาชีวิตและการเปลี่ยนแปลงสังคม”วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กิจกรรมก่อนวันงานเริ่มตั้งแต่ วันที่ 9 กันยายน 2560  เครือข่ายมีกิจกรรมธรรมยาตราลุ่มลำน้ำปาว ครั้งที่ 2 ทั้งการ ปั่น รักษ์ ปาว  การเดินธรรมยาตรา ตั้งแต่ต้นน้ำลำปาว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี มาจนถึง ศาลเจ้าพ่อโสมพะมิตร ในเมืองกาฬสินธุ์  มีพิธีสืบชะตาสายน้ำลำปาว เพื่อรณรงค์บอกกเล่าสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการปั่นจักรยานและเดินธรรมยาตราและเพื่อสร้างสำนึกรักท้องถิ่นและรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยมีเครือข่ายร่วมจัด คือ

        1.โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาด้วยจิตตปัญญาภายใต้นิเวศวัฒนธรรมท้องถิ่นลุ่มน้ำปาว

        2.ชมรมเพื่อนธรรมชาติจังหวัดกาฬสินธุ์

        3.ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ เครือข่ายนักวิจัยท้องถิ่น

        4.กลุ่มจักรยานคุณธรรม

        5.ชมรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

        6.สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

        7.สาขานิเทศศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

        8.เครือข่ายตลาดสีเขียวจังหวัดกาฬสินธุ์

        9.ชมรมคนรักษ์ธรรม

      10.เครือข่ายคนรักษ์สุขภาพ

            กิจกรรมในวันงาน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับเกียรติจาก นายเธียรชัย อัจฉริยะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกล่าวรายงานโดยนายสมเจตน์  ไชยลาภ หัวหน้าโครงการจิตอาสาฯ  มี ผศ.ดร.คมสนทิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมต้อนรับพร้อมเครือข่ายจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ และมีกิจกรรมหลักๆ ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการเครือข่ายจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ และ มหาสารคาม การแสดงศิลปวัฒนธรรม การปาฐกถา เรื่อง “แรงบันดาลใจสร้างสุข สู่การค้นหาชีวิตและการเปลี่ยนแปลงสังคม”โดย  นักสร้างสุข คุณโจน  จันได ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ร้านพันพัน) จ.เชียงใหม่ กิจกรรมการเสวนาเรื่อง “ความสุข การงาน และชีวิต” ตัวแทนเครือข่ายจิตอาสา  และ พิธีประกาศเจตนารมณ์จิตอาสา “รวมพลังจิตอาสา” โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

            ผลการจัดงานเกิดการกระตุ้นจิตอาสาโดยเฉพาะด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมแม่น้ำสายหลักลำน้ำปาว ที่เป็นเสมือนสายเลือกของคนกาฬสินธุ์  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย การสร้างเครือข่ายจิตอาสาให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  และ เครือข่ายจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์มีพันธะสัญญาในการร่วมจัดงานธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปาว ครั้งที่ 3 ในปีต่อไป

 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  31  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  ม.กาฬสินธุ์ ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร เตรียมความพร้อม และสร้างความมั่นใจให้กับบัณฑิต   
  คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา 
  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าพบอธิการบดี ก่อนมุ่งสู่ มหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
  ม.กาฬสินธุ์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชี้หนทาง ประกอบการตัดสินใจ สู้อนาคตที่ดี 
     ม.กาฬสินธุ์ ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร เตรียมความพร้อม และสร้างความมั่นใจให้กับบัณฑิต
     ม.กาฬสินธุ์ ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร เตรียมความพร้อม และสร้างความมั่นใจให้กับบัณฑิต

     ประกาศลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
     ประกาศลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

     ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต)
     ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต)

     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา
     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา

     พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU