ค้นหาข่าว :
 
  กำหนดการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 เมษายน 2560
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  19-04-2560   ผู้ประกาศ  ศตพร คนหาญ

กำหนดการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ  ห้องประชุมแพรวา ชั้น 9 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง

…………………………………………………………………………………………………………

วันที่ 24 เมษายน 2560

          คณะเทคโนโลยีสังคม, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร, คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ

 

                                                                  กำหนดการ

เวลา    07.00 – 08.30 น.        - ลงทะเบียน ณ ชั้น 1 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เวลา    08.30 – 09.00 น.        - นักศึกษาทุกคนพร้อมกัน ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น 9 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เวลา    09.00 – 09.30 น.        - พิธีเปิดและให้โอวาทนักศึกษา โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์  ห้วยแสน

                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เวลา    09.30 – 10.00 น.        - พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะ

เวลา    10.00 – 11.00 น.        - การบรรยาย เรื่อง “การเขียน RESUME อย่างไรให้ได้งาน”

                                                วิทยากรโดย คุณสัญญพงศ์  พิทูลพงศ์ภัค บริษัท ซุปเปอร์ เรซูเม่ จำกัด

เวลา    11.00 – 12.00 น.        - การบรรยาย เรื่อง “พัฒนาบุคลิกภาพอย่างไรให้ได้งาน”

                                                วิทยากรโดย ดร.เรณู  มิ่งพันธ์

เวลา    12.00 – 13.00 น.        - พักรับประทานอาหาร

เวลา    13.00 – 13.30 น.        - การบรรยาย เรื่อง “ศิษย์เก่า กยศ. เครือข่ายสัมพันธ์ สร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม

                                                ตอบแทน คุณสังคม” วิทยากรโดย นายสราวุธ  แสนกั้ง

                                                (ศิษย์เก่า กยศ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)

เวลา    13.30 – 14.00 น.        - การบรรยาย เรื่อง “ว่าที่บัณฑิตใหม่ เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งานทำ”

                                                วิทยากรโดย คุณวุฒิไกร เอิบอุทัย         

                                                (ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสังคม)

เวลา    14.00 – 15.00 น.        - พิธีบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมสานสัมพันธ์และอำลาสถาบัน

เวลา    15.00                         - พิธีปิด

 

หมายเหตุ  - กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

              - พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 09.50 -10.00 น.

              - พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 14.00 -14.10 น.

 

**สิ่งที่นักศึกษาควรปฏิบัติ**

          1. การแต่งกาย

              - นักศึกษาชาย สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทพร้อมติดเข็มกลัดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

กางเกงขายาวแบบสากลทรงสุภาพสีกรมท่าหรือสีดำ เข็มขัดหนังสีดำหัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ (งดใช้กางเกงเนื้อผ้ายีนส์)

              - นักศึกษาหญิง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นทรงสุภาพไม่รัดรูป ติดเข็มกลัดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย บนอกเสื้อเบื้องซ้าย กระโปรงทรงสุภาพไม่รัดรูปสีกรมท่าหรือสีดำความยาวเสมอเข่า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ

          2. ให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.30 น.

          3. เวลา 08.30 – 09.00 น. นักศึกษาทุกคนพร้อมกัน ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 15) เพื่อร่วมพิธีเปิดและรับโอวาทจากท่านอธิการบดีโดยพร้อมเพรียงกัน

 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  2  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์   
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561   
  ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา    
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2561(IE NETWORK 2018)    
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี   
     บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์
     บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์

     ม.กาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
     ม.กาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

     คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมนิทรรศการการศึกษาอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๑๑ ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน
     คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมนิทรรศการการศึกษาอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๑๑ ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน

     สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ น้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย จัดโครงการวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑
     สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ น้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย จัดโครงการวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑

     คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การหล่อเทียน
     คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การหล่อเทียน  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU