ค้นหาข่าว :
 
  กำหนดการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 เมษายน 2560
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  19-04-2560   ผู้ประกาศ  ศตพร คนหาญ

กำหนดการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ  ห้องประชุมแพรวา ชั้น 9 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง

…………………………………………………………………………………………………………

วันที่ 24 เมษายน 2560

          คณะเทคโนโลยีสังคม, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร, คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ

 

                                                                  กำหนดการ

เวลา    07.00 – 08.30 น.        - ลงทะเบียน ณ ชั้น 1 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เวลา    08.30 – 09.00 น.        - นักศึกษาทุกคนพร้อมกัน ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น 9 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เวลา    09.00 – 09.30 น.        - พิธีเปิดและให้โอวาทนักศึกษา โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์  ห้วยแสน

                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เวลา    09.30 – 10.00 น.        - พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะ

เวลา    10.00 – 11.00 น.        - การบรรยาย เรื่อง “การเขียน RESUME อย่างไรให้ได้งาน”

                                                วิทยากรโดย คุณสัญญพงศ์  พิทูลพงศ์ภัค บริษัท ซุปเปอร์ เรซูเม่ จำกัด

เวลา    11.00 – 12.00 น.        - การบรรยาย เรื่อง “พัฒนาบุคลิกภาพอย่างไรให้ได้งาน”

                                                วิทยากรโดย ดร.เรณู  มิ่งพันธ์

เวลา    12.00 – 13.00 น.        - พักรับประทานอาหาร

เวลา    13.00 – 13.30 น.        - การบรรยาย เรื่อง “ศิษย์เก่า กยศ. เครือข่ายสัมพันธ์ สร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม

                                                ตอบแทน คุณสังคม” วิทยากรโดย นายสราวุธ  แสนกั้ง

                                                (ศิษย์เก่า กยศ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)

เวลา    13.30 – 14.00 น.        - การบรรยาย เรื่อง “ว่าที่บัณฑิตใหม่ เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งานทำ”

                                                วิทยากรโดย คุณวุฒิไกร เอิบอุทัย         

                                                (ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสังคม)

เวลา    14.00 – 15.00 น.        - พิธีบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมสานสัมพันธ์และอำลาสถาบัน

เวลา    15.00                         - พิธีปิด

 

หมายเหตุ  - กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

              - พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 09.50 -10.00 น.

              - พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 14.00 -14.10 น.

 

**สิ่งที่นักศึกษาควรปฏิบัติ**

          1. การแต่งกาย

              - นักศึกษาชาย สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทพร้อมติดเข็มกลัดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

กางเกงขายาวแบบสากลทรงสุภาพสีกรมท่าหรือสีดำ เข็มขัดหนังสีดำหัวเข็มขัดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ (งดใช้กางเกงเนื้อผ้ายีนส์)

              - นักศึกษาหญิง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นทรงสุภาพไม่รัดรูป ติดเข็มกลัดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย บนอกเสื้อเบื้องซ้าย กระโปรงทรงสุภาพไม่รัดรูปสีกรมท่าหรือสีดำความยาวเสมอเข่า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย ทรงสุภาพ

          2. ให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.30 น.

          3. เวลา 08.30 – 09.00 น. นักศึกษาทุกคนพร้อมกัน ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 15) เพื่อร่วมพิธีเปิดและรับโอวาทจากท่านอธิการบดีโดยพร้อมเพรียงกัน

 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  2  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑   
  รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑   
  รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑   
  ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสรรหาคณบดี จากตัวแทนคณาจารย์ในคณะ 
  ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสรรหาผู้อำนวยกสนสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก จากตัวแทนบุคลากรในสถาบันและสำนัก 
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

     สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์
     สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์

     เชิญชมการแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอนท้าวสามนต์ให้ลูกเขยหาปลา ๕ ต.ค. ๖๑
     เชิญชมการแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอนท้าวสามนต์ให้ลูกเขยหาปลา ๕ ต.ค. ๖๑

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU