ค้นหาข่าว :
 
 

สายตรงอธิการบดี รับเรื่องร้องเรียน หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ผ่านอีเมล์ : jirapun@ksu.ac.th 

โปรดระบุชื่อเรื่องที่แนะนำ (Subject) หรือเรื่องร้องเรียน 
ให้เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร
 

ผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียน/แนะนำติชม :
 
 


  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU