ค้นหาข่าว :
 
 

แนวปฏิบัติบัณฑิต  ในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

ระหว่างวันที่  18 - 20 มีนาคม 2561

ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน

---------------------------------

  1. บัณฑิตที่จะเข้าร่วมพิธีซ้อมรับฯ  ให้นำรูปถ่ายสวมชุดครุย  ขนาด 2 นิ้ว  จำนวน  2  รูป  ส่งวันรายงานตัวในการฝึกซ้อมวันแรกที่ฝ่ายรับลงทะเบียนบัณฑิต  เพื่อจัดบัตรอนุญาตบัณฑิตเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

    2. บัณฑิตที่จะเข้าร่วมพิธีซ้อมรับฯ  ให้จัดเตรียม  จัดหาอุปกรณ์เครื่องแต่งกายชุดนักศึกษา ประกอบด้วย  เนคไท,ตุ้งติ้ง,เข็มขัด,กระดุม  ในการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้  มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

ข้อห้ามและข้อปฏิบัติ  ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรจริง

วันที่  22  มีนาคม  2561  ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

   1. แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

   2. ห้ามตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับสะท้อนแสงต่างๆ เช่น ต่างหูเพชร ทอง ห้ามติดกิ๊บสะท้อนแสงหรือผูกโบว์สีต่างๆ หรือผูกโบว์มีลวดลายดอกดวง ฯลฯ ให้ใช้ยางรัดผมสีดำรัดผมให้เรียบร้อย

   3. ห้ามบัณฑิตใส่ตุ้มหู แหวน กำไล สายรัดข้อมือ ด้ายสายสิญจน์ สร้อยข้อมือหรือข้อเท้า ห้ามสวมใส่นาฬิกา

   4. ห้ามทาเล็บและไว้เล็บยาว เล็บต้องตัดสั้น ตะไบเล็บให้เรียบเกลี้ยง

   5. ห้ามสวมแว่นตาสีดำ แว่นตาแฟชั่น อนุญาตให้สวมแว่นสายตาได้

   6. เมื่อเข้าที่นั่งเรียบร้อยแล้ว ห้ามออกนอกห้องประชุม ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องแจ้งอาจารย์ผู้กำกับแถว

บัณฑิต เพื่อแจ้งฝ่ายจัดที่นั่งบัณฑิตแต่ละมหาวิทยาลัยช่วยแก้ปัญหา

   7. ให้บัณฑิตทุกคนติดบัตรประจำตัวบัณฑิต (ติดบัตรด้านขวาใต้เหรียญตราสัญลักษณ์ ประมาณ 2 นิ้ว)

   8. บัณฑิตควรรับประทานอาหารและทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าแถว หากมีความจำเป็นต้องลุกจากที่นั่งให้ยกมือขออนุญาตอาจารย์ผู้ควบคุมก่อนทุกครั้ง

   9. เมื่อบัณฑิตเข้านั่งประจำที่ภายในหอประชุมแล้วต้องนั่งอย่างสำรวม ไม่พูดคุยขณะรอรับพระราชทาน

ปริญญาบัตร ไม่นั่งไขว่ห้าง ห้ามสับเปลี่ยนที่นั่งโดยเด็ดขาด และห้ามลุกออกจากที่นั่งก่อนเสร็จพิธี

   10. ห้ามบัณฑิตนำอาหาร เครื่องดื่มหรือของขบเคี้ยวทุกชนิดพกพาหรือนำสิ่งของ เช่น กระเป๋าถือ

โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด อาวุธ นาฬิกา กุญแจ ยาดม บุหรี่ ไม้ขีด ไฟแช็ก ปากกา ทิชชู พวงกุญแจ ยาหอมยาหม่อง เหรียญหรือเศษสตางค์ เงินตราทุกชนิด ของมีค่า กล้องถ่ายรูป และสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่จำเป็นเข้าไปในหอประชุม ขอให้ฝากไว้กับญาติ หากนำเข้าไปมหาวิทยาลัยจะไม่รับฝากและไม่รับประกันการสูญหายใด ๆ

   11. ห้ามบัณฑิตทุกคนติดเครื่องประดับหรือช่อดอกไม้บนเครื่องแต่งกายเสื้อครุย หรือสวมพวงมาลัยหรือพวงดอกไม้ที่คอ บนศีรษะ

   12. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียได้ง่าย

   13. ละเว้นการดื่มสุรา ของมึนเมาโดยเด็ดขาด

   14. อนุญาตให้บัณฑิตที่มีโรคประจำตัว ให้นำยารักษาโรคประจำตัวเข้าไปในหอประชุมได้  โดยแจ้งอาจารย์ผู้รวมบัณฑิต และผู้กำกับแถวบัณฑิต


              ดาวน์โหลด กำหนดการ คลิก

              ๓.๓  สอบถามและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

หมายเลขโทรศัพท์  0-4360-2050  ทางเว็บไซต์  www.ksu.ac.th  และ  www.dsd.ksu.ac.th

              ๓.๔  หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อสอบถาม          

          งานพัฒนานักศึกษา

                   คุณจรยุทธ  ภูกิ่งหิน  08 – 1769 - 9453  คุณเดชา  บุ่งอุทุม       06 – 2479 - 9741

                   คุณเสถียร  กาสารัง  08-5206-8586  คุณชุติปภา  โคกลือชา  08 – 8062 - 7785

           

          งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

                   คุณมยุรี  ฤทธิ์ไชย 08-3563-0789

            

          งานการเงินและบัญชี

                   คุณศรีอุบล  ทองคำ  08 – 5456 - 1337   คุณรวิภา  สัมปุญญา  09 – 3573 - 8181

 

          งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                   คุณเทวฤทธิ์  ภูดี  


ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดบัณฑิต ที่นี่

รายชื่อเรียงตามตัวอักษร ดาวน์โหลดด้านล่าง

ศิลปศาสตร์บัณฑิต

วิทยาศาตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต

ครุศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ครุศาสตรมหาบัณฑิต


 

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙   มีนาคม  ๒๕๖๑

ณ  หอประชุมอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

.................................................

 

วันอาทิตย์ที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๑

          ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐  น.               บัณฑิตรายงานตัวเข้าซ้อมรับปริญญาบัตรพร้อมกันที่หอประชุม อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

          ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.               - บัณฑิตรับชุดครุยวิทยฐานะ  ที่หอประชุมอเนกประสงค์     

          ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน                        

          ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐  น.               อธิการบดีกล่าวต้อนรับ  และแสดงความยินดีกับบัณฑิต

          ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐  น.               พิธีปฐมนิเทศ  และชี้แจงแนวปฏิบัติของบัณฑิต      

          ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.               ฝึกซ้อมตามกำหนด

          ๑๗.๐๐ – ๒๒.๐๐  น.               งานราตรีบัณฑิต ณ เฮือนนาดอนออนซอนวัฒนธรรม

                            

วันจันทร์ที่  19  มีนาคม  2561

          ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐  น.               บัณฑิตรายงานตัว

          ๐๙.๐๐ – ๑๐.๑๕  น.               ฝึกซ้อมตามที่กำหนด

          ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐  น.               พักรับประทานอาหารว่าง

          ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐  น.               ฝึกซ้อมตามที่กำหนด

          ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

          ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐  น.               เรียกแถวภาคบ่าย

          ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐  น.               ฝึกซ้อมตามกำหนด

          ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕  น.               พักรับประทานอาหารว่าง

          ๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐  น.               ฝึกซ้อมตามกำหนด

 

วันอังคารที่  20  มีนาคม  ๒๕61 (วันซ้อมใหญ่) ณ หอประชุมอเนกประสงค์   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

          แต่งกายเหมือนวันรับพระราชทานปริญญาบัตรจริง

          ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐  น.               บัณฑิตรายงานตัว

          ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐  น.               ร่วมถ่ายภาพหมู่ บริเวณหน้าหอประชุมอเนกประสงค์ 

          ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐  น.               คณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

          ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.               พิธีซ้อมใหญ่ตามกำหนด

          ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

          ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.              ฝึกซ้อมตามที่กำหนดจนเสร็จพิธี

 

หมายเหตุ ๑. บัณฑิตต้องรายงานตัวให้ตรงเวลา ตามสถานที่ที่กำหนดทุกครั้ง

             ๒. บัณฑิตต้องเข้ารับการฝึกซ้อมทุกรอบ ตามเวลาที่กำหนด ห้ามขาดการฝึกซ้อมเด็ดขาด หากขาดการฝึกซ้อม และไม่ตรงต่อเวลาจะถูกตัดสิทธิการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และการแต่งกายในวันฝึกซ้อม ชุดสุภาพ ควรสวมรองเท้าสำหรับรับพระราชทานปริญญาบัตร

             ๓. กำหนดฝึกซ้อมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๑  (วันรับจริง)

          -  เวลา  ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. รายงานตัวที่หอประชุมจามจุรี ๑  ด้านข้างหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

ดาวน์โหลด กำหนดการ คลิก  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU