ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ภาพบรรยากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแบบมีส่วนร่วม (เข้าชม : 1,498) 
 พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเว็บไซต์กลุ่มงาน ครั้งที่ 1 โดย รศ.ดร.ศิริ ฮามสุโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (เข้าชม : 1,492) 
 ภาพบรรยากาศงานแสดง มุทิตาจิต ในโอกาสเกษียณอายุราชการ นายทวีชัย คำภักดี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 1,471) 
 ภาพบรรยากาศ โครงการค่ายหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 (KSU Robotics Camp # 1) (เข้าชม : 1,690) 
 ภาพบรรยากาศการประเมินคุณภาพรอบสาม ประจำปีงบ พ.ศ. 2554 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2554 (เข้าชม : 1,454) 
 ภาพบรรยากาศการต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางบุญรื่น ศรีธเรศ ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2554 (เข้าชม : 1,484) 
 ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับกลุ่มงานภายใน ในวันที่ 7-8 กันยายน 2554 (เข้าชม : 1,462) 
 ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2554 (เข้าชม : 1,473) 
 ภาพกิจกรรม โครงการกีฬาสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เข้าชม : 1,596) 
 ภาพกิจกรรม การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 (Thailand Research Expro 2011) (เข้าชม : 1,623) 
 ภาพกิจกรรม โครงการปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft office 2007 และปฏิทินกูเกิล (เข้าชม : 1,461) 
 ภาพกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2554 (เข้าชม : 1,603) 
 ภาพกิจกรรม พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 1,470) 
 ภาพกิจกรรม ตุ้มโฮม น้องพี่ บายศรี สู่ขวัญ ณ อาคารช่อตะแบก คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 1,477) 
 ภาพกิจกรรม โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 1,461) 
 ภาพบรรยากาศการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 1,464) 
 ภาพบรรยากาศการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะฯ และสำนักงานฯ (เข้าชม : 1,478) 
 ภาพกิจกรรม โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่เยาวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 1,466) 
 การประชุมเครือข่ายขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 (เข้าชม : 1,486) 
 ภาพกิจกรรมการจัดงานประเพณี งามล้ำเทียนพรรษา ภูมิปัญญานามน ประจำปี 2554 (เข้าชม : 1,584) 
มีข้อมูลทั้งหมด  590  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    29/30

< First | < Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บริการวิชาการ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บริการวิชาการ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคลากรฯ ปี ๒๕๖๑
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคลากรฯ ปี ๒๕๖๑

     บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์
     บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์

     ม.กาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
     ม.กาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

     คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมนิทรรศการการศึกษาอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๑๑ ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน
     คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมนิทรรศการการศึกษาอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๑๑ ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU