ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ภาพกิจกรรม Big Cleaning Day เทิดพระคุณพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสครบรอบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (เข้าชม : 1,269) 
 ภาพบรรยากาศ โครงการกีฬาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 (เข้าชม : 1,276) 
 ภาพบรรยากาศ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดโพธิ์ชัยเหล่าสวนขิง ต.สงเปือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ (เข้าชม : 1,261) 
 ภาพกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ณ บริเวณหนองน้ำ นาลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 1,268) 
 ภาพบรรยากาศ โครงการ “รวมใจไทย ช่วยภัยน้ำท่วม“ ณ บ.สะอาดสมศรี ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ (เข้าชม : 1,278) 
 ภาพกิจกรรมโครงการ ค่ายเด็กสร้างหนัง KSU m-Camp # 1 คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 1,327) 
 ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 13/2554 (เข้าชม : 1,277) 
 ภาพบรรยากาศ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแบบมีส่วนร่วม (เข้าชม : 1,270) 
 พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเว็บไซต์กลุ่มงาน ครั้งที่ 1 โดย รศ.ดร.ศิริ ฮามสุโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (เข้าชม : 1,270) 
 ภาพบรรยากาศงานแสดง มุทิตาจิต ในโอกาสเกษียณอายุราชการ นายทวีชัย คำภักดี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 1,274) 
 ภาพบรรยากาศ โครงการค่ายหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1 (KSU Robotics Camp # 1) (เข้าชม : 1,339) 
 ภาพบรรยากาศการประเมินคุณภาพรอบสาม ประจำปีงบ พ.ศ. 2554 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2554 (เข้าชม : 1,264) 
 ภาพบรรยากาศการต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางบุญรื่น ศรีธเรศ ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2554 (เข้าชม : 1,279) 
 ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับกลุ่มงานภายใน ในวันที่ 7-8 กันยายน 2554 (เข้าชม : 1,268) 
 ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยซอฟต์แวร์” ที่ 5-6 กันยายน 2554  (เข้าชม : 1,279) 
 ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2554 (เข้าชม : 1,280) 
 ภาพกิจกรรม โครงการกีฬาสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เข้าชม : 1,276) 
 ภาพกิจกรรม การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 (Thailand Research Expro 2011) (เข้าชม : 1,317) 
 ภาพกิจกรรม โครงการปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft office 2007 และปฏิทินกูเกิล (เข้าชม : 1,275) 
 ภาพกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2554 (เข้าชม : 1,317) 
มีข้อมูลทั้งหมด  558  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    27/28

< First | < Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 - 5 ปี
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 - 5 ปี

     ผู้บริหารม.กาฬสินธุ์ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ณ วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาสินธุ์
     ผู้บริหารม.กาฬสินธุ์ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ณ วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาสินธุ์

     ผู้บริหารม.กาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า “ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์” ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4/2561
     ผู้บริหารม.กาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า “ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์” ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4/2561

     นักวิจัยโครงการ เก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     นักวิจัยโครงการ เก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

     ม.กาฬสินธุ์สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
     ม.กาฬสินธุ์สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU