ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ม.กาฬสินธุ์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  (เข้าชม : 493) 
 มนุษยศาสตร์ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในนิทรรศการภาพพิมพ์เล็ก “อัครศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจ“ (เข้าชม : 573) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาวี สุขมณี คณบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคม และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวคำแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (เข้าชม : 390) 
 ม.กาฬสินธุ์ พร้อมใจนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา แสดงความจงรักภักดีและร่วมกันร้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (เข้าชม : 409) 
 ม.กาฬสินธุ์ จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เข้าชม : 459) 
 รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ เปิดการอบรม“โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ KSU FIT YOUR FIT (เข้าชม : 473) 
 ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (เข้าชม : 761) 
 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมใจ “รวมพลังแห่งความภักดี“ (เข้าชม : 565) 
 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ม.กาฬสินธุ์ ส่งผลงานเข้าร่วม “โครงการประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2017 World Art Contest“  (เข้าชม : 543) 
 โครงการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ม.กาฬสนธุ์ สืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ร่วมกับชุมชน ประจำปี 2559 (เข้าชม : 479) 
 ม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม สมมาน้ำ เดือนสิบสอง ล่องประทีป ประจำปี ๒๕๕๙ (เข้าชม : 826) 
  รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง (เข้าชม : 448) 
 ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เพื่อสอดคล้อง กับ Thailand 4.0 (เข้าชม : 2,586) 
 ผอ.สนอ.ประชุมชี้แจงการสรรหา นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง  (เข้าชม : 546) 
 ผู้บริหารนำ นศ.ม.กาฬสินธุ์ ฟังธรรม นั่งสมาธิ จิตอาสาทำความสะอาด เพื่อถวามเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง (เข้าชม : 679) 
 ม.กาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (เข้าชม : 523) 
 คณะบริหารธุรกิจ ม.กาฬสินธุ์ ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  (เข้าชม : 447) 
 ม.กาฬสินธุ์ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง “สมมาน้ำ เดือนสิบสอง ล่องประทีป (เข้าชม : 530) 
  อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 8 คน ปั่นจักรยานจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ถึง พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ ระยะทาง 567 กิโลเมตร (เข้าชม : 555) 
 สำนักงบประมาณ และคณะ ให้เกียรติมาเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561” (เข้าชม : 483) 
มีข้อมูลทั้งหมด  531  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    10/27

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน พ.ศ. ๒๕๖๑
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน พ.ศ. ๒๕๖๑

     16 มกราคม วันครู “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา“
     16 มกราคม วันครู“ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา“

     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
     

     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาภาษาไทย ม.กาฬสินธุ์ จัด“มหกรรมตุ้มโฮมวิชาการบูรณาการไทย-วิทย์“
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาภาษาไทย ม.กาฬสินธุ์ จัด“มหกรรมตุ้มโฮมวิชาการบูรณาการไทย-วิทย์“

     ค่ายครุศาสตร์ฯ อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 15
     ค่ายครุศาสตร์ฯ อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 15  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU