ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ (เข้าชม : 1,218) 
 ม.กาฬสินธุ์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (เข้าชม : 1,222) 
 โครงการรณรงค์งดเผาตอซังข้าว ประจำปี 2559 (เข้าชม : 1,224) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมเสวนาโครงการขับเคลื่อนกำลังคนอุตสาหกรรมปลูกข้าว สีข้าวและแปรรูปข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์  (เข้าชม : 1,215) 
 นศ.จีนธุรกิจคว้า รางวัลดีเด่น ในการแข่งขันวัฒนธรรมจีน “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 1 (เข้าชม : 1,217) 
 โครงการฝึกอบรมจิตวิทยาการบริหารงาน (เข้าชม : 1,215) 
 โครงการทิศทางการพัฒนาหลักสูตรสู่ Thailand 4.0 (เข้าชม : 1,221) 
 โครงการอบรมธรรมาภิบาลในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา (เข้าชม : 1,227) 
 ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ บ.มิตชูบิชิ คอร์เปอเรชั่น ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังหวังเพิ่มผลผลิต และรายได้ให้กับเกษตรกร (เข้าชม : 1,216) 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย (จังหวัดกาฬสินธุ์) ประจำปี 2559  (เข้าชม : 1,208) 
 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ จะจัดโครงการวันรัฐธรรมนูญและการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ (เข้าชม : 1,214) 
 อบรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (เข้าชม : 1,241) 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมใจแปรอักษรแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  (เข้าชม : 1,218) 
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (เข้าชม : 1,217) 
 นศ.สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์ จัดนิทรรศการ “ป๊าดดดดดด!!เด็กออกแบบ“ (เข้าชม : 1,221) 
 รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย บุคลากร ให้การต้อนรับคณะนักปั่นจักรยานจาก จ.สกลนคร 145 คัน พร้อมสมทบทุนในการเดินทาง (เข้าชม : 1,212) 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการทางดาราศาสตร์ (เข้าชม : 1,212) 
 ม.กาฬสินธุ์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  (เข้าชม : 1,204) 
 มนุษยศาสตร์ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในนิทรรศการภาพพิมพ์เล็ก “อัครศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจ“ (เข้าชม : 1,208) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาวี สุขมณี คณบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคม และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวคำแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (เข้าชม : 1,207) 
มีข้อมูลทั้งหมด  548  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    10/28

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>
     ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต)
     ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต)

     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา
     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา

     พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าพบอธิการบดี ก่อนมุ่งสู่ มหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าพบอธิการบดี ก่อนมุ่งสู่ มหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

     ม.กาฬสินธุ์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชี้หนทาง ประกอบการตัดสินใจ สู้อนาคตที่ดี
     ม.กาฬสินธุ์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชี้หนทาง ประกอบการตัดสินใจ สู้อนาคตที่ดี  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU