ค้นหาข่าว :
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องการรับสมัครหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (อ่าน 174)  
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องการรับสมัครหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ...
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องการรับสมัครหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ (อ่าน 47)  
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องการรับสมัครหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560  (อ่าน 9,219)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ...
ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2539 ที่มีความประสงค์จะผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร สามารถยื่นเอกสารขอผ่อนผันได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 (อ่าน 264)  
ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2539 ที่มีความประสงค์จะผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร สามารถยื่นเอกสารขอผ่อนผันได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ...
รับสมัครนักศึกษาผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา กรีฑา เพื่อคัดเลือก เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์”  (อ่าน 259)  
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2559 ...
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 598)  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ...
  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม     
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดอบรมภาษาเวียดนามให้กับบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  (อ่าน 109)  
วันที่ 1 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายพัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ...
การประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) (อ่าน 118)  
วันที่ 17 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ...
ร่วมงานพิธีลงนามการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  (อ่าน 54)  
พร้อมทั้งเป็นผู้แทนภาควิชาการมอบเงินจองซื้อหุ้นบริษัท บริษัทประชารัฐรักสามัคคีกาฬสินธุ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยมี นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีฯ ...
คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภายใต้แนวคิด “กาฬสินธุ์ถิ่นภูไท” (อ่าน 205)
คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภายใต้แนวคิด “กาฬสินธุ์ถิ่นภูไท” ...
นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯม.กาฬสินธุ์ คว้ารางวัล “เยาวชนไทยร่วมใจ ทำความดีถวายในหลวง” (อ่าน 99)
นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯม.กาฬสินธุ์ คว้ารางวัล “เยาวชนไทยร่วมใจ ทำความดีถวายในหลวง” ...
มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงานด้านงานพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 101)
พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนานักศึกษา ...
  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา     
ม.กาฬสินธุ์ผนึก ม.สุโขทัย “เสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย“ (อ่าน 168)
ม.กาฬสินธุ์ผนึก ม.สุโขทัย “เสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย“ ...
รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ เปิดอบรมโครงการ“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่“(แม่ไก่)หวังการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ (อ่าน 273)
ฝ่ายงานกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เสริมทักษะความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา แก่สโมสรนักศึกษา (อ่าน 147)
ม.กาฬสินธุ์ร่วมกับสสส.จัดโครงการสุขภาวะที่ดีตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจอินทรีย์อย่างสมดุล โดยการจัดการภายในชุมชน  (อ่าน 198)
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมบนสมาร์ทโฟน(m-Learning via iOS) สำหรับบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาที่สนใจ (อ่าน 65)
ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การเขียนพัฒนาเกมส์ด้วยโปรแกรม Game Maker“ (อ่าน 182)
  ข่าวรับสมัครงาน     
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ 3/2559 สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคโนโลยีสังคม (อ่าน 502)22-09-2559  
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายปฏิบัติการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (อ่าน 165)21-09-2559  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2559 สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคโนโลยีสังคม (อ่าน 395)12-09-2559
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายปฏิบัติการ ครั้งที่ 4/2559 ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (อ่าน 173)06-09-2559
ประกาศมหาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายได้ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล (อ่าน 262)26-08-2559
  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา     
รายละเอียดราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ๔ ความหนา ๘๐ แกรม จำนวน ๒,๑๐๐ รีม (อ่าน 21)27-09-2559  
รายละเอียดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง ห้องอินทนิลภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ ชุด (อ่าน 24)25-09-2559  
รายละเอียดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพร้อมเก้าอี้ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหการ ๑ ชุด (อ่าน 15)25-09-2559  
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด คณะเทคโนโลยีสังคม จำนวน 14 รายการ (อ่าน 41)22-09-2559  
เปิดเผยราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ  (อ่าน 41)21-09-2559  
 


  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU