ค้นหาข่าว :
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
กำหนดการลงทะเบียนเรียนและวิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 126)  
กำหนดการลงทะเบียนเรียนและวิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ...
สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดกิจกรรม วันรัฐธรรมนูญและการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ ครั้งที่ ๓ (อ่าน 69)  
สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดกิจกรรม วันรัฐธรรมนูญและการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ ครั้งที่ ๓ ...
ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี“ (อ่าน 80)  
ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี“ ...
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 116)
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ...
ขอเชิญร่วมพิธีเปิด นิทรรศการภาพพิมพ์ขนาดเล็ก “อัครศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจ“ (อ่าน 70)
ขอเชิญร่วมพิธีเปิด นิทรรศการภาพพิมพ์ขนาดเล็ก “อัครศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจ“ ...
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ จัดสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการทางดาราศาสตร์  (อ่าน 182)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ จัดสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการทางดาราศาสตร์ ...
  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม     
นศ.สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์ จัดนิทรรศการ “ป๊าดดดดดด!!เด็กออกแบบ“ (อ่าน 109)  
นศ.สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์ จัดนิทรรศการ “ป๊าดดดดดด!!เด็กออกแบบ“ ...
รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย บุคลากร ให้การต้อนรับคณะนักปั่นจักรยานจาก จ.สกลนคร 145 คัน พร้อมสมทบทุนในการเดินทาง (อ่าน 32)  
รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย บุคลากร ให้การต้อนรับคณะนักปั่นจักรยานจาก จ.สกลนคร 145 คัน พร้อมสมทบทุนในการเดินทาง ...
ผศ.ดร.ชัยธัช จันทร์สมุด รับโล่พระราชทาน นักวิจัยดีเด่น สาขาสิ่งแวดล้อมจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4  (อ่าน 37)  
ผศ.ดร.ชัยธัช จันทร์สมุด รับโล่พระราชทาน นักวิจัยดีเด่น สาขาสิ่งแวดล้อมจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 ...
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการทางดาราศาสตร์ (อ่าน 128)  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการทางดาราศาสตร์ ...
ม.กาฬสินธุ์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  (อ่าน 97)  
ม.กาฬสินธุ์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ...
มนุษยศาสตร์ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในนิทรรศการภาพพิมพ์เล็ก “อัครศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจ“ (อ่าน 139)  
มนุษยศาสตร์ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในนิทรรศการภาพพิมพ์เล็ก “อัครศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจ“ ...
  ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์     
ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกาาไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฎิบัติวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙ (แก้ไข) (อ่าน 102)
ประกาศ การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2559 (อ่าน 150)
ประกาศ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2559 (อ่าน 148)
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 94)
ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกาาไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฎิบัติวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน 81)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องอัตราเบี้ยประชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 104)
  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา     
ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เพื่อสอดคล้อง กับ Thailand 4.0 (อ่าน 155)
ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เพื่อสอดคล้อง กับ Thailand 4.0 ...
คู่มือจัดทำหลักสูตร (อ่าน 322)
ม.กาฬสินธุ์ผนึก ม.สุโขทัย “เสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย“ (อ่าน 351)
รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ เปิดอบรมโครงการ“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่“(แม่ไก่)หวังการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ (อ่าน 409)
ฝ่ายงานกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เสริมทักษะความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา แก่สโมสรนักศึกษา (อ่าน 266)
ม.กาฬสินธุ์ร่วมกับสสส.จัดโครงการสุขภาวะที่ดีตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจอินทรีย์อย่างสมดุล โดยการจัดการภายในชุมชน  (อ่าน 346)
  ข่าวรับสมัครงาน     
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2559 ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 185)29-11-2559  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 1/2559 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 580)24-11-2559  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ครั้งที่ 11/2559 ตำแหน่ง นักพัฒนาการกีฬา จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 197)17-11-2559
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ 5/2559 สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (อ่าน 384)17-11-2559
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ 4/2559 สังกัด คณะเทคโนโลยีสังคม (อ่าน 656)02-11-2559
  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา     
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปรสิทวิทยาและจุลวิทยาสาธารณสุข ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 14)02-12-2559  
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปรสิทวิทยาและจุลวิทยาสาธารณสุข ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด  (อ่าน 9)02-12-2559  
ราคากลางชุดครุภัณฑ์หุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูงแบบเต็มตัว (อ่าน 11)02-12-2559  
ราคากลางชุดครุภัณฑ์หุ่นจำลองกล้ามเนื้อสลับเพศได้ (อ่าน 12)02-12-2559  
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ (อ่าน 13)02-12-2559  
 


  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU