ค้นหาข่าว :
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัย เพื่อคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 87)  
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัย เพื่อคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ...
ขอเชิญร่วมกิจกรรม การจัดเวทีเสวนาเพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่อง “ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ และประเด็นคำถามเพิ่มเติม“ จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 68)
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) (อ่าน 479)
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (Test of English for International Communication : TOEIC) (อ่าน 117)
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ (Speexx) (อ่าน 96)
ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (อ่าน 436)
  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม     
คณะบริหารธุรกิจ ม.กาฬสินธุ์ ร่วมใจทำบุญ ครบรอบวันสถาปนา (อ่าน 12)  
คณะบริหารธุรกิจ ม.กาฬสินธุ์ ร่วมใจทำบุญ ครบรอบวันสถาปนา ...
ม.กาฬสินธุ์ ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และกิจกรรม วันสถาปนา ครบรอบ ๑ ปี ม.กาฬสินธุ์  (อ่าน 50)  
ม.กาฬสินธุ์ ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และกิจกรรม วันสถาปนา ครบรอบ ๑ ปี ม.กาฬสินธุ์ ...
โครงการสัมนาครูแนะแนวเครือข่าย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น 9 อาคาร 15 (อ่าน 54)  
โครงการสัมนาครูแนะแนวเครือข่าย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น 9 อาคาร 15 ...
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งเสริมทักษะเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลกาฬสินธุ์ ประจำปี 2559 (อ่าน 109)  
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งเสริมทักษะเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลกาฬสินธุ์ ประจำปี 2559 ...
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 17 สิงหาคม 2559 (อ่าน 99)  
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ...
ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  (อ่าน 52)  
โดยมี นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.สิริพร วิทยานุกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน ชมรม สมาคม นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจำนวนมาก ...
  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา     
ม.กาฬสินธุ์ผนึก ม.สุโขทัย “เสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย“ (อ่าน 57)  
ม.กาฬสินธุ์ผนึก ม.สุโขทัย “เสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย“ ...
รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ เปิดอบรมโครงการ“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่“(แม่ไก่)หวังการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ (อ่าน 192)
ฝ่ายงานกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เสริมทักษะความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา แก่สโมสรนักศึกษา (อ่าน 90)
ม.กาฬสินธุ์ร่วมกับสสส.จัดโครงการสุขภาวะที่ดีตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจอินทรีย์อย่างสมดุล โดยการจัดการภายในชุมชน  (อ่าน 132)
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมบนสมาร์ทโฟน(m-Learning via iOS) สำหรับบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาที่สนใจ (อ่าน 38)
ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การเขียนพัฒนาเกมส์ด้วยโปรแกรม Game Maker“ (อ่าน 141)
  ข่าวรับสมัครงาน     
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2559 สังกัดคณะเทคโนโลยีสังคม และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (อ่าน 332)23-08-2559  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 6/2559 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (อ่าน 66)22-08-2559  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 5/2559 ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล และตำแหน่งคนงานเกษตร (อ่าน 29)22-08-2559  
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายปฏิบัติการ ครั้งที่ 4/2559 (อ่าน 271)14-08-2559  
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายปฏิบัติการ ครั้งที่ 3/2559 ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน (อ่าน 246)23-07-2559
  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา     
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 2)23-08-2559  
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding) (อ่าน 8)22-08-2559  
ราคากลางงานจ้างเหมาตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  (อ่าน 12)18-08-2559  
ประกาศผลการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (อ่าน 26)16-08-2559  
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2) (อ่าน 237)26-05-2559
 


  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU