ค้นหาข่าว :
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
ม.กาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์  (อ่าน 30)  
ม.กาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์ ...
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการอุทรธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๙ (๓) (อ่าน 21)  
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการอุทรธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๙ (๓) ...
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการอุทรธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๙ (๓) (อ่าน 18)  
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการอุทรธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๙ (๓) ...
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องการรับสมัครหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 23)  
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องการรับสมัครหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ...
ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 26 ตุลาคม 2559  (อ่าน 160)  
โดยผู้สนใจสามารถสอบถามและขอรับใบสมัคร ด้วยตนเองตามแบบฟอร์มประวัติผู้รับทุนการศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ที่ ห้องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคาร 1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ...
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการอุทรธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (อ่าน 124)  
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการอุทรธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ...
  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม     
นศ.การออกแบบอุตสาหกรรม ม.กาฬสินธุ์ ร่วมอบรม“หลักสูตรออกแบบแฟชั่นทันเทรนด์โลก THTI 2016” (อ่าน 29)  
นศ.การออกแบบอุตสาหกรรม ม.กาฬสินธุ์ ร่วมอบรม“หลักสูตรออกแบบแฟชั่นทันเทรนด์โลก THTI 2016” ...
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 48)  
วันนี้(19 ต.ค. 2559) เวลา 13.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ...
รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีม.กาฬสินธุ์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรนักศึกษา ทหาร ตำรวจ ผู้นำชุมชน และประชาชนรอบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมน้อมใจกล่าวถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 126)  
รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีม.กาฬสินธุ์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรนักศึกษา ทหาร ตำรวจ ผู้นำชุมชน และประชาชนรอบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมน้อมใจกล่าวถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ...
ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการ CAREER READY GUIDE “เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต“ (อ่าน 52)  
ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการ CAREER READY GUIDE “เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต“ ...
รับมอบโคเนื้อจากวัดป่ามัชฌิมาวาสเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 54)  
วันนี้(11 ต.ค. 2559) เวลา 09.00 น. ณ วัดป่ามัชฌิมาวาส บ้านดงเมือง ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อม ผศ.วรเมธ ภูสามารถ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้ารับมอบโคเนื้อเพื่อการศึกษา ...
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมกับมอบโอวาทในการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และการใช้ชีวิตให้มีความสุข (อ่าน 44)  
ให้แก่นักศึกษาผู้เข้าทำสัญญารับมอบทุนทั้ง 25 คน อีกด้วย ...
  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา     
ม.กาฬสินธุ์ผนึก ม.สุโขทัย “เสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย“ (อ่าน 230)
ม.กาฬสินธุ์ผนึก ม.สุโขทัย “เสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย“ ...
รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ เปิดอบรมโครงการ“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่“(แม่ไก่)หวังการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ (อ่าน 322)
ฝ่ายงานกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เสริมทักษะความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา แก่สโมสรนักศึกษา (อ่าน 183)
ม.กาฬสินธุ์ร่วมกับสสส.จัดโครงการสุขภาวะที่ดีตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจอินทรีย์อย่างสมดุล โดยการจัดการภายในชุมชน  (อ่าน 236)
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมบนสมาร์ทโฟน(m-Learning via iOS) สำหรับบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาที่สนใจ (อ่าน 81)
ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การเขียนพัฒนาเกมส์ด้วยโปรแกรม Game Maker“ (อ่าน 209)
  ข่าวรับสมัครงาน     
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเเข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายปฎิบัติการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (อ่าน 40)22-10-2559  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 7/2559 สังกัด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการศึกษา (อ่าน 78)21-10-2559  
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 3/2559 (อ่าน 110)19-10-2559  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ครั้งที่ 8/2559 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  (อ่าน 121)19-10-2559  
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายปฎิบัติการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (อ่าน 275)15-10-2559  
  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา     
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อรถขุดเพื่อการเกษตรขนาด 5 ตัน (อ่าน 13)21-10-2559  
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตน้ำ DI (Ultra Pure Water) ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 เครื่อง  (อ่าน 21)20-10-2559  
ราคากลางงานจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 10 ชุด  (อ่าน 32)20-10-2559  
รายละเอียดราคากลางจัดซื้อระบบโซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ชุด (อ่าน 20)20-10-2559  
ประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา (Education Service System : ESS) ส่วนบริหารข้อมูลบุคลากรและผู้บริหาร ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 ระบบ  (อ่าน 9)20-10-2559  
 


  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU